Årets konferens genomfördes fysiskt den 1 november 2022. 

Syftet med digitala kompetensdagen är att ge länets pedagoger och skolledare nya idéer, verktyg, kunskap om skolans digitalisering och möjlighet till omvärldsbevakning.

Vi satsar på att ha ett innehåll som tilltalar alla pedagoger, från förskola till universitet, och engagerar flera nationellt uppmärksammade föreläsare. Arrangörer för Digitala kompetensdagen är RUC IT och Kunskapsmiljön Digitala transformationer vid Linnéuniversitetet samt AV-Media Region Kronoberg. Vi erbjuder två spår - ett för förskolan och ett för skolan. Välkommen till Linnéuniversitetet! Se program nedan.

Kostnad
  • Arbetar på förskola/skola i Kronoberg, tillhör RUC ITs lärarnätverk samt anställda vid Linnéuniversitetet - 500 kr
  • Politiker i Kronobergs län - 500 kr
  • Arbetar utanför Kronobergs län - 750 kr