Konferensen 2021 var digital (föreläsningarna, utställartorget och de valbara passen). Dessutom erbjöd vi fysiska workshops med få deltagare. Vi erbjöd två spår - Förskolspåret och Skolspåret. Vi räknar med att årets konferens genomförs fysiskt den 1 november 2022. 

Syftet med digitala kompetensdagen är att ge länets pedagoger och skolledare nya idéer, verktyg, kunskap och möjlighet till omvärldsbevakning.

Vi satsar på att ha ett innehåll som tilltalar alla pedagoger, från förskola till universitet, och engagerar flera nationellt uppmärksammade föreläsare. Arrangörer för Digitala kompetensdagen är RUC IT och Kunskapsmiljön Digitala transformationer vid Linnéuniversitetet samt AV-Media Region Kronoberg.

Kostnad
  • Arbetar på förskola/skola i Kronoberg eller anställda vid Linnéuniversitetet - 250 kr
  • Arbetar utanför Kronobergs län - 400 kr