Årets konferens genomförs den 31 oktober 2023

Syftet med digitala kompetensdagen är att ge länets pedagoger och skolledare nya idéer, verktyg, kunskap om skolans digitalisering och möjlighet till omvärldsbevakning. Årets konferens erbjuder Keynotes för Förskolspåret och Skolspåret, runt 20 valbara föreläsningar och workshops samt presentationer från forskare på Lnu, lokala föreläsare och utställare. Något ur innehållet:

  • AI och ChatGPT med Fredrik Ahlgren (Linnéuniversitetet),
  • digital läsning med Jenny Edvardsson,
  • källkritik med Thomas Nygren (Uppsala universitet) utifrån boken "Fakta, fake och fiction",
  • hur sociala plattformar påverkar våra barn (Mattias Beijmo),
  • förskolans lärmiljöer med Erika Wallin,
  • teori och praktik kring digitala verktyg i undervisningen med Sofia Öhrner,
  • gamification.

Arrangörer för Digitala kompetensdagen är RUC IT och Kunskapsmiljön Digitala transformationer vid Linnéuniversitetet samt AV-Media Region Kronoberg. Vi erbjuder två spår - ett för förskolan och ett för skolan. Programmet släpps den 7 juni. Då öppnar anmälan. Välkommen till Linnéuniversitetet!

Kostnad
  • Arbetar på förskola/skola i Kronoberg, tillhör RUC ITs lärarnätverk samt anställda vid Linnéuniversitetet - 600 kr
  • Politiker i Kronobergs län - 600 kr
  • Arbetar utanför Kronobergs län - 900 kr