99
Antal artiklar i Mediekatalogen
99
Antal skolor vi samarbetar med
99
Antal teknikprylar till utlåning
99
Antal it-pedagoger 2021

 

 

STL, MIK & BUFI

STL, Skriva sig till lärande, är en forskningsbeprövad modell som sedan 2016 sprids via Sveriges kommuner och landsting. Modellen, som kan användas i samtliga ämnen och åldrar, utgår från framgångsfaktorer för lärande och hur digital teknik kan fungera som hävstång för att förstärka dessa.

MIK & BUFI då? Behovet av medie- och informationskunnighet (MIK) i skolan är stort. Medielandskapet, våra medievanor och hur vi använder olika informationskällor i skolan har förändrats snabbt. Här samlar AV-Media information och rörligt material om MIK som kan användas av dig som lärare.

STLMIK & BUFI