Till innehåll på sidan

Nätverk

NIT

NIT står för nätverket IT i skolan. IT-samordnare från länets kommuner träffas regelbundet för att informera varandra om IT-läget och samverka kring teknik, utbildning och strategi. Ett resultat av samverkan är till exempel våra länslicenser. NIT är även referensgrupp för AV-Media Kronoberg. Det ger den enskilda kommunen möjlighet att påverka AV-Medias utveckling. Undrar du något? Kontakta Tina Sundberg.