Camilla Jönsson, IT-pedagog från AV-Media, arbetar 20 % på uppdrag av skol- och barnomsorgsförvaltningen med assisterande teknik för barn/elever i behov av stöd. Camilla erbjuder följande tjänster:

 • Ge support via mail och telefonsamtal och vara bollplank till pedagogerna i skolan,
 • Håller kurser, organiserar och administrerar licenser i bildstödsprogrammet Widgit online,
 • Ge skolpersonal en fördjupad specialpedagogisk kompetens om hur man med hjälp av IT-baserade verktyg kan skapa stimulerande lärandesituationer för elever i behov av särskilt stöd genom att träffa elever, vårdnadshavare och mentorer.
 • Hålla föreläsningar för skolor och arbetslag på skolorna.
 • Tillhandahålla teknisk utrustning vid utbildning och ibland utlåning.

Löpande workshop under höstterminen 2022

Torsdagar klockan 14-16, på plats på Nygatan 20 i AV-Medias lokal. För varje workshop finns det två tillfällen, men man anmäler sig endast till ett tillfälle. Anmälan sker via Utbildningsportalen, se länk för respektive ämne.

För frågor om innehåll – kontakta Camilla Jönsson.

Bildstöd (Widgit Online): Anmälan

 • 26 september (observera att det här tillfället är en måndag), digitalt eller på plats
 • 24 november, digitalt eller på plats
 • 1 december, digitalt eller på plats

Läsa – iPad/Chromebook/webbsidor: Anmälan
Workshop kring hur du kan jobba med assisterande teknik i chromebook/ipad. Visar på olika tillägg/appar t ex talsyntes, OCR skanning, inlästa läromedel/litteratur, förstoring av text, använda bild och ljud (filmer-resurser). Webbsidor att träna läsning.

 • 29 september
 • 6 oktober

Skriva – iPad/Chromebook: Anmälan
Workshop kring hur du kan jobba med assisterande teknik i chromebook/ipad. Visar på olika tillägg/appar t ex talsyntes, OCR skanning, ordprediktion, Widgit writer, tal-text, använda bild och ljud, spela in skärm, stavningskontroll, diktering. Webbsidor träna t ex stavning

 • 11 oktober (observera att detta är en tisdag)
 • 20 oktober

Struktur/planering: Anmälan

Workshop kring hur du kan jobba med assisterande teknik i chromebook/ipad. Visar på olika tillägg/appar  t ex Google Keep, rensa sidor, tidshjälpmedel, kalender, arbetsschema, webbresurser. 

 • 27 oktober
 • 17 november