Kurser

Alternativa verktyg
Widgit online

Det är en webbtjänst, där du kan logga in på ditt konto från vilken dator som helst (t.ex. PC, Mac eller Chromebook) och sedan skapa, spara och dela symbolmaterial med t.ex kollegor eller elever. I webbläsaren på en surfplatta eller telefon kan du dessutom se och lyssna på det du skapat. I Widgit Online får du tillgång till olika sätt att jobba med symbolstöd;

• Skapa rutnät - Skapa bildstöd enkelt genom att utgå ifrån en mall
• Skapa dokument - Skriv dokument med symbolstöd.

Datum & tid:
5 september, 22 oktober eller 28 november kl. 14-16
Lokal: Salen, Nygatan 20 Växjö
Kursansvarig: Camilla Jönsson
Kostnadsfritt för Växjö kommun

Communicate InPrint 3

InPrint är ett flexibelt program för att skapa olika slags utskrifter med bild och symbolstöd. Du kan skapa böcker, arbetsblad, scheman, veckobrev, kommunikationskartor, sociala berättelser, nyhetsblad mm. InPrint innehåller Widgitsymboler och du använder enkelt dina egna bilder och bildbaser. Läs mer på www.symbolbruket.se.

Datum & tid: 26 sep kl 14-16.30
Lokal: Salen, Nygatan 20 Växjö
Kursansvarig: Camilla Jönsson
Anmälan

Bild, film och media
Skapa film med iMovie och iPad

Att lära barn och elever hur man kan arbeta med film är ett viktigt moment i läroplanen, som ibland glöms bort. Idag finns bra verktyg som gör att det går lätt att arbeta med dessa moment. Vi filmar med iPad och appen iMovie och lär oss möjligheterna med film och och bildspråk.
Datum & tid: 7 oktober kl 14-16.30
Lokal: Salen, Nygatan 20 Växjö
Kursansvarig: Mårten Skagert
Anmälan

Filma med iPad och Greenscreen

Tänk att placera eleverna i vilken miljö ni vill. Kanske vid Eiffeltornet i Paris, eller bland dinosaurier i forntiden. Med hjälp av iPad och Greenscreen är det möjligt. Vi testar några olika appar och lär oss om hur du skapar bäst inställningar och förutsättningar för att lyckas skapa med greenscreen.

Datum & tid: 5 september kl 13-16
Lokal: Bolmen, Nygatan 20 Växjö
Kursansvarig: Mårten Skagert
Anmälan

iPad
Att skriva sig till läsning (ASL) med iPad

Kursen passar för dig som ska arbeta med den första läs och skrivinlärningen och inleds med teori och forskning kring “Att skriva sig till läsning”. Därefter arbetar vi praktiskt med appar som passar bra att använda när man arbetar med ASL.

Datum & tid: 15 okt kl 14-16.30
Lokal: Salen, Nygatan 20 Växjö
Kursansvarig: Tina Sundberg
Anmälan

Programmering
Datalogiskt tänkande (programmering) i förskolan

Datorer är inte magi. Det är människor som bestämmer vad de kan göra. Kod, robotar, datalogiskt tänkande och problemlösning. Hur kan man påbörja datalogiskt tänkande i förskolan? Vi testar, diskuterar och utforskar.

Datum & tid: 3 oktober 14-16.30
Lokal: Salen, Nygatan 20 Växjö
Kursansvarig: Anna Prissberg
Anmälan

Workshop Makey Makey - gör din egen interaktiva låda (fsk)

En workshop där pedagogerna får skapa en egen interaktiv låda. Det kan vara en djungel, ett akvarium eller varför inte en skog av fantasi. Tillsammans med en lagom stor låda, papper, påsnitar, kartong och Makey Makey, skapar vi interaktivitet i form av få innehållet i lådorna att låta när man tar på dem. OBS! Ta med egen lagom stor låda (lite större än en skokartong)!

Datum & tid: 4 sept kl 14-16.30
Lokal: Salen, Nygatan 20 Växjö
Kursansvarig: Per Tikkanen
Anmälan

Google Suite For Education
Studieteknik med alternativa verktyg i Google Suite for Education

Kursen visar på strukturen i Google Classroom, olika verktyg i Google dokument som röstinmatning, utforska och talsyntes. I Google Keep kommer vi att titta på ocr, listor, påminnelse mm. Vi tittar dessutom på bra tillägg som kan användas i webbläsaren Chrome.

Datum & tid: 2 oktober kl 14-16.30
Lokal: Salen, Nygatan 20 Växjö
Kursansvarig: Camilla Jönsson
Anmälan

3D
3D-tekniken i den skapande verksamheten (F-6)

Lär dig att skapa och designa i 3D. Under kursen går vi igenom och diskuterar hur man kan nyttja 3D-skrivare i undervisningen. Efter avslutad kurs har du möjlighet att boka en 3D-skrivare till din skolan.

Datum & tid: 6 november 14-16:30
Lokal: Salen, Nygatan 20 Växjö
Kursansvarig: Mårten Skagert/Per Tikkanen
Anmälan

3D-tekniken i den skapande verksamheten (7-9)

Lär dig att skapa och designa i 3D. Under kursen går vi igenom och diskuterar hur man kan nyttja 3D-skrivare i undervisningen. Efter avslutad kurs har du möjlighet att boka en 3D-skrivare till din skolan. Här riktar vi in oss på högstadiet.

Datum & tid: 7 november 14-16:30
Lokal: Salen, Nygatan 20 Växjö
Kursansvarig: Mårten Skagert/Per Tikkanen
Anmälan

 

Om våra kurser

Kostnad: Gratis för personal på Lessebo kommuns skolor. Övriga kommuner inom Kronoberg betalar 400 kr/halvdag. Utanför Kronobergs län betalar 600 kr/halvdag.  Växjö kommun skolor, kontakta er IT-samordnare på ert område för information om utbildning hos er.

Plats: Lokal Salen på Nygatan 20 i Växjö.

Frågor: avmedia-kurs@kronoberg.se 

Vår kursaffisch

Pedagogiska caféer

Våra pedagogiska caféer är gratis. I höst erbjuder vi fyra olika caféer om Fake News, Grooming, Creaza och Elmemodellen:

Fake News - digital källkritik

Mängden information som vi förväntas hantera och värdera ökar ständigt, samtidigt har tekniken skapat helt nya möjligheter att skapa fake news och att manipulera information. För att kunna värdera och hantera informationen som finns i dagens flöden behöver du digital källkritik. Under kursen går vi igenom några olika tekniker som du kan använda för att avslöja fake news. Vi kollar också på några övningar som du kan genomföra med dina elever. Genomgång av innebörden av Fake News, övningar och diskussioner med klassen.

Datum & tid: 26 nov 15.30-17.00
Lokal: Salen Nygatan 20, Växjö
Kursansvarig: Per Tikkanen
Anmälan

Grooming, Parkgömme & Stopp min kropp

Changing attitude kommer och presenterar sitt material, spelet “Parkgömme”, som ska distribueras till skolor med lågstadium i Sverige. De som deltar får ett spel till sin skola (ett spel per skola). Rädda barnen presenterar sitt omarbetade material “Stopp min kropp” och det lanseras under hösten. Mårten Skagert informerar om möjligheter att boka in AV-Media för elev- och föräldraföreläsningar om internetsäkerhet (BUFI).

Datum & tid: 25/11 kl 14-16.30
Lokal: Bolmen, Nygatan 20, Växjö
Ansvarig: Mårten Skagert
Anmälan

Skapa film & podcast i Creaza
Lär dig vår länslicens Creaza där vi har tankeverktyget Mindomo och Cartoonist som är ett verktyg för att redigera film och skapa storytelling online samt det nya podcastverktyget.

Datum & tid: 3 sep kl 15.30-17
Lokal: Salen Nygatan 20, Växjö
Kursansvarig: Per Tikkanen
Anmälan

 

 

 

Elmemodellen – från klassiska klassrum till eget ”kontor”

På Elmeskolan har varje elev ett eget ”kontor” i klassrummet. Det klassiska klassrummet har möblerats om och delats upp. Gemensamma ytor finns för genomgång och grupparbete och runt varje skolbänk har tygskärmar satts upp för att skapa ”kontorsplatser” för individuellt arbete. Rektor Eva-Lena Brafield berättar om förändringsprocessen gällande den fysiska lärmiljön och på vilket sätt det inneburit en förändring av den pedagogiska undervisningen. Mycket fokus läggs på anpassning av lärmiljö efter arbetsmiljö.

Datum & tid: Torsdagen den 17/10 kl 15.15-17.00 (start med fika 14.45)
Lokal: Bolmen, Nygatan 20, Växjö
Ansvarig: Camilla Jönsson
Anmälan

Beställningskurser

Vi genomför beställningskurser och skräddarsyr utbildningar efter era önskemål, exempelvis kurs i interaktiva lösningar.

Prislista för våra beställningskurser:

Hos oss: Kursledare: 600 kr/h. Fika och kursmaterial ingår.

Hos er: Kursledare: 600 kr/h. Resekostnad: 30 kr/mil, kursmaterial ingår.

Kontakt för att boka en kurs eller föreläsning:

tina.sundberg@kronoberg.se.