Välkommen på föreläsning 27/9!

Linda Fälth, professor i pedagogik föreläser om den forskning som pågår och har genomförts inom stiftelsen LegiLexi. Deras mål är att alla barn ska lära sig läsa på lågstadiet. Linda har varit med i LegiLexis arbete sedan start 2015. Välkommen att delta på föreläsningen ”Lära barn att läsa – forskning inom LegiLexi” den 27/9 kl 15.15-16.30.

Mer info och anmälan

Categories: Nyheter