Maker Tour - Mot Nya Höjder

Maker tour – Mot nya höjder är ett koncept i Gotlands, Gävleborgs och Kronobergs läns grundskolor där elever gör utmaningar som rör naturvetenskap, teknik och matematik och får belöningar för sitt arbete. Skolorna får dessutom besök av en rosa maker-buss som undervisar både elever och lärare i teknikutveckling och programmering – allt helt kostnadsfritt.

-> Maker Tour Mot Nya Höjder

Bloggportalen "Vi bloggar!"

Skolorna erbjuds möjligheter att skapa en blogg på bloggportalen "Vi bloggar!". Bloggarna är reklamfria, säkra och tillhandahålls med fri support. På bloggportalen finns instruktionsfilmer och manualer. Bloggarna kan vara helt publika eller skyddas av lösenord. Antalet bloggar ökar, för närvarande är ca 300 bloggar registrerade till klasser och lärare i länet.

vibloggar.nu

Studi.se:  Skola för alla

"Skola för alla, från första dagen i det nya landet" berättar om möjligheterna med verktyget studi.se och projektet “En skola för alla från första dagen”.

Skola för alla, från första dagen i det nya landet
studi.se

Viskriver.nu 

AV-Media har utvecklat en digital samlingsplats för elevproducerade texter och e-böcker kallad Viskriver.nu. Där kan länets skolor ladda upp e-böcker som kan läsas av andra.

viskriver.nu

Omvärld.se

Omvärld.se är en projektplats för webbarbete med gymnasielärare. I samarbete med Gapminder foundation (professor Hans Rosling).

omvärld.se