Introduktion till upphovsrätt

← En produktion av Webbstjärnan tillsammans med IIS.

 

Upphovsrättsguider - Kolla källan

Upphovsrättsguider från "Kolla källan"

Vad gäller när lärare och förskollärare använder andras bilder, filmer, tv- och radioprogram, musik och texter i skolan och på nätet? Det reder guiderna ut.

Upphovsrättsguide om bilder

Upphovsrättsguide om filmer, radio- och tv-program

Upphovsrättsguide om musik

Upphovsrättsguide om texter

Undantag för elever med funktionsnedsättning

Undantag för elever med funktionsnedsättning

Lärare har möjlighet att anpassa och tillgängliggöra material i undervisningen för elever med funktionsnedsättning.

Undantag i upphovsrättslagen