Att undersöka en webbplats

För mellanstadiet, av Linda Stark. Mål: Att söka och värdera information från en källa. Vem ligger bakom webbplatsen och vad är syftet med sidan?

Att jämföra olika källor 

För mellanstadiet, av Linda Stark. Mål: Att föra resonemang kring olika källors användbarhet. Tänk på att använda källkritiska ögon när du arbetar med olika källor. Fundera över vem som ligger bakom källan och varför källan har gjorts.

Källkritik YouTube

För mellanstadiet, av Linda Stark. Mål: Att jämföra källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt. Här undersöks filmklipp på YouTube med källkritiska ögon. Vem har gjort klippet och varför?

Granska bloggar källkritiskt

För mellanstadiet, av Linda Stark. Mål: Att jämföra källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt. Här undersöks bloggar med källkritiska ögon. Vem har gjort bloggen och vad är syftet med bloggen?

fil-000-4 fil-000-5fil-001-4 fil-002

Fria ordets dag

Den 5 september 2016 uppmärksammades ”Fria ordets dag” i Växjö Konserthus. Elever i åk 6 i Växjö kommun var inbjudna och de fick i samverkan med de lokala medierna lära sig mer om källkritik.

Viralgranskaren

– Tidningen Metros satsning för att visa för att avslöja vad som är sant och falskt på internet.
Viralgranskarens varningslista över källor med tvivelaktiga nyheter

Mediekompass

Mediekompass är ett hjälpmedel för lärare som vill använda tidningar i undervisningen. Här kan du hitta lektionstips, övningar och nutidstest inom demokrati, källkritik och mediekunskap. Allt innehåll är kopplat till läroplanen. Bakom Mediekompass står flera stora dagstidningar och mediehus som värnar om ett öppet och demokratiskt samhälle.

Nosa på nätet

”Superundersökarna” är en berättelse som ingår i paketet Nosa på nätet – De första stegen mot ett vaket nätanvändande från Skolverket och Statens medieråd. Avsikten med materialet är att ge dig som arbetar med de äldre förskolebarnen och grundskolans första årskurser stöd att lägga grunden för ett nyfiket och kritiskt förhållningssätt till internet. Till berättelsen finns en lärarhandledning med förslag på samtal, lekar och aktiviteter i anslutning till sagan. Den innehåller också idéer om aktiviteter tillsammans vid datorn, praktiska råd kring internetanvändning till de vuxna samt förslag på hur föräldrar och barn kan arbeta vidare hemma. Materialet har tagits fram inom EU-projektet Det unga Internet.
Superundersökarna
Lärarhandledning
nosa-pa-natet-sagoboken

Mediekatalogen SLI

I AV-Medias mediekatalog finns flera program, serier och filmer som kan användas för att öka kunskapen om MIK eller som utgångspunkt för diskussioner. Här tipsar vi om mediefiler inom MIK-ämnet för olika stadier:
Lågstadiet – Upphovsrätt, källkritik, programmering och reklam:
Mellanstadiet – Propaganda, nätmobbing, sociala medier, programmering, källkritik, reklam, upphovsrätt
Högstadiet – Propaganda, nätmobbing, grooming, sociala medier, källkritik, programmering, reklam, filmpedagogik
GY o VUX – Propaganda, sociala medier, nätmobbing, grooming, källkritik, reklam, programmering, filmpedagogik

Orka plugga

Serien ”Orka plugga” är en satsning i studieteknik från urskola.se Här ser ni avsnittet ”Förstå kunskapskraven: Om källkritik – resonera om källans trovärdighet och relevans i svenska”.


urskola.se