Mediekatalogen SLI

Mediekatalogen SLI

I AV-Medias mediekatalog finns flera program, serier och filmer som kan användas för att lära sig mer om medier och information. MIK för dig som är pedagog – filmer som ger en överblick (ämnen: programmering, källkritik, nätmobbing, sociala medier, propaganda, grooming, filmpedagogik)

Skolverket: Kolla källan

Skolverket: Kolla källan

Skolverkets satsning att öka kunskapen om källkritik och hur vi agerar på nätet. Här hittar du checklistor, guider och utbildningsmaterial. Kolla källan

Kolla källans checklista för källkritik

Statens medieråd

Statens Medieråd

”Lär om medier – för vuxna i barns och ungas närhet” (tidigare MIK-rummet”) är medierådets satsning för att öka kunskapen om media och information. Innehållet vänder sig till lärare på grundskola, gymnasium, bibliotekarier, föräldrar och har koppling till läroplanen. Här hittar du både utbildningen ”MIK för mig” och undervisningsmaterial. Lär om medier – för vuxna i barns och ungas närhet

Utbildningsradion, UR

Utbildningsradion, UR

I UR:s inspirationspaket ”Påverka och påverkas i en demokrati” handlar en del om ”Vikten av information och källkritik”. Påverka och påverkas i en demokrati

Bok: Medie- och informationskunnighet i nätverkssamhället. Skolan och demokratin

Bok: Medie- och informationskunnighet i nätverkssamhället. Skolan och demokratin

Här diskuterar forskare och praktiker utifrån sina specifika ämneskunskaper och erfarenheter hur medie- och informationskunnigheten kan stärkas genom skolan. Boken är ett resultat av ett samarbetsprojekt mellan Nordicom vid Göteborgs universitet, Svenska Unescorådet, Statens medieråd, Skolverket, Svenska Filminstitutet och Filmpedagogerna. Boken i pdf-format

Svenska Yle

Svenska Yle

Den svenska public-service-kanalen ”Svenska.yle.fi” har gjort flera korta filmer om att vara källkritisk och undersöka trovärdighet. Svenska Yle fokuserar på källkritik

Nationalencyklopedin, NE

Nationalencyklopedin, NE

Ett av NEs temapaket handlar om Källkritik som är framtaget enligt Lgr11 och GY2011. Materialet är anpassat från åk 4 upp till gymnasiet. Om din kommun har avtal med NE fungerar den här länken:

paket om Källkritik

Checklista - Att söka information på nätet

Checklista - Att söka information på Internet

Checklistan är gjord utifrån tips från Statens medieråd >>  Klicka på bilden för pdf-fil.

img_2683
Checklista - Att söka information på Internet
Checklista - Första hjälpen för källkritik på internet

Checklista - Första hjälpen för källkritik på internet

Checklistan är gjord av webbstjärnan.se >> Klicka på bilden för pdf-fil.

img_2684
Första hjälpen för källkritik på Internet
Checklistor - Sociala medier

Checklistor - Sociala medier

Skolverkets checklistor "Kolla källan - Sociala medier">> innehåller ett antal kritiska frågor som eleverna kan ställa till sig när de använder sociala medier.

fil-000