Vill du veta mer om hur ditt barn har det på internet? Filmen ”45 sekunder om ditt barns digitala vardag” ger dig tips och stöd.

Trygg på nätet

Trygg på nätet

Telenor har tagit fram guiden "Trygg på nätet". Guiden hjälper dig som vuxen att på ett bra sätt prata om nätet med dina barn och bli mer delaktig i deras digitala vardag.

Är det dags att ta Nätpratet? Nätpratskorten hittar du här. Välj en ålder och börja samtalet.

Nätpratskorten

Du kan också testa deras Nätpratsquiz där du får testa dina kunskaper och lära dig mer om barns digitala vardag.

Nätpratsquiz

Till Nätpratsjouren kan du skicka in din fråga ditt barns liv på nätet eller läsa andra föräldrars frågor.

Nätpratsjouren

Statens medieråd

Statens medieråd

"Hat och kränkningar på Internet" är en vägledning till föräldrar och andra vuxna nära barn. Där hittar man tips och råd om hur man kan stötta barnen i deras liv på internet.

Hat och kränkningar på Internet

hat-o-krankningar-pa-internet-sv

Här hittar du råd till dig som förälder när du vill prata med ditt barn om vad som händer på nätet.

Fem råd till dig som förälder

Affischen "Är du orolig för att ditt barn ska råka illa ut på nätet?" hittar du här. Det är en affisch med tips och råd om näthat för föräldrar.

"Är du orolig för att ditt barn ska råka illa ut på nätet?"

afisch-foraldrar

 

Surfa lugnt

Surfa lugnt

Surfa Lugnts folder ger dig råd om hur du kan engagera dig i ungas nätvardag samt hur du Facebookar smart.

Här kan du ladda ner foldern som pdf

Surfa Lugnt har gjort en podcastserie som kallas "Ung på nätet". Tanken är att den ska hjälpa föräldrar att bättre förstå vad unga gör på internet.

Ung på nätet