Behovet av medie- och informationskunnighet (MIK) i skolan är stort. Medielandskapet, våra medievanor och hur vi använder olika informationskällor i skolan har förändrats snabbt. Här samlar AV-Media information och rörligt material om MIK som kan användas av dig som lärare. Materialet kan användas för egen kompetensutveckling eller i undervisningen.

AV-Media har tagit fram MIK-material för låg- mellanstadiet och föräldrar i samarbete med pedagoger i länet. För att öka kunskapen om medier och information erbjuder AV-Media även en föreläsning om "Barn, unga, föräldrar och internet".
Läs mer om föreläsningen här


Per Klasson, verksamhetsutvecklare på utbildningsförvaltningen i Växjö, förklarar vad MIK är och varför det är viktigt att arbeta med.
Film

Lär dina elever hur de granskar källor. Ta hjälp av våra lektionsförslag, Mediekatalogen mm. Vi ger tips riktade till alla stadier.
Läs mer

Behöver du lära dig mer om MIK? Vi tipsar om flera snabba vägar till kunskap ex. Medierådets material för lärare.
Läs mer


Hur kan man arbeta med sociala medier i skolan? Vilka sociala medier använder våra elever? Känner de sina följare?
Läs mer

Hur lär vi våra elever om nätets etikett? Vilka faror finns? Här hittar ni diskussionsunderlag som kan användas i klassrummet.
Läs mer

Vilka bilder får man använda? Hur kan man granska reklam kritiskt? Hur kan man granska om en bild är falsk?
Läs mer


Hur kan man ta reda på om en nyhet är sann eller falsk? Hur kan man ta reda på om en sajt sprider fejkade artiklar?
Läs mer

Hur kan du som förälder stötta ditt barn i hans eller hennes digitala vardag? Materialet kan även användas av pedagoger på föräldramöten.
Läs mer

Vilken information ska jag lämna ut om mig själv? Hur skyddar jag information som jag inte vill dela med mig av?
Läs mer


AV-Media lånar ut utrustning för att arbeta med Greenscreen i skolan. Här visar en årskurs 4 hur de arbetar med Greenscreen.

Film

Vad innebär upphovsrätt?

Läs mer

Hur kan man underlätta för eleverna när det gäller sökteknik?

Läs mer