NIT står för nätverket IT i skolan. IT-samordnare från länets kommuner träffas 4-6 gånger per år för att informera varandra om IT-läget och samverka kring teknik, utbildning och strategi. Ett resultat av samverkan är länslicenser som till exempel Skolplus, Svenskportal och Kikora.

NIT är även referensgrupp för AV-Media Kronoberg. Det ger den enskilda kommunen möjlighet att påverka AV-Medias utveckling. Undrar du något? Kontakta Tina Sundberg.