Årets nätspridare är en utmärkelse som AV-Media Kronoberg delar ut årligen på Digitala Kompetensdagen på höstlovet. Nätspridarna får delta på en konferens om IT i skolan. Genom utmärkelsen vill AV-Media Kronoberg lyfta fram och hylla personal i skolan, förskolan eller på fritids, som förnyat lärandet med stöd av IT och internet.

Årets nätspridare 2020

Årets nätspridare 2020

Anna Edberg och Erica Grahn

Erica och Anna är nyutbildade förskollärare. Både Erica och Anna arbetar som IT-pedagoger på Galaxens förskola (Lessebo kommun). De blev intresserade av digitalisering, när de läste den valbara kursen ”Digitala verktyg i förskolan”, på universitetet. Då hade de en aktiv och engagerad digitaliseringsstrateg i kommunen, vilket skapade intresse och engagemang. Detta gjorde att de med enkla medel ville undervisa mer med digitala verktyg. De är nominerade för sitt fortsatta arbete med digital teknik på förskolan och för sitt engagemang kollegialt.

Anna Berg Wiesel

Anna arbetar på Hjortsbergskolan i Ljungby kommun. Efter att har jobbat på en IT-teknikfylld friskola började hon en ny tjänst 2014 på en kommunal skola, med inte lika mycket IT och åldrande teknik. Anna har varit drivande på sin skola när det handlar om att hur man kan arbeta digitalt, utan klassuppsättningar av iPads och Chromebooks, men med hjälp från Mot nya höjder och projektet Make IT Happen.

Daniel Högvall

Gymnasielärare vid Växjö Katedralskola Daniel undervisar i juridik och kriminologi men är även behörig i samhällskunskap och geografi. I arbetslaget har Daniel funktionen som användarstödjare för IST-L. I det uppdraget ingår även att stödja kollegor med övriga (främst mjukvarurelaterade) IT-frågor. Daniel har tidigare jobbat på Korrespondensgymnasiet i Torsås där all undervisning bedrivs på distans. De sju-åtta åren där lärde honom massor om undervisning i en ickefysisk klassrumsmiljö. Dessa erfarenheter försöker han sprida på så många sätt han kan till sina kollegor. Daniel har en levande och aktiv YouTube-kanal där han sprider sina föreläsningar och möter juridik- och kriminologielever från hela Sverige. Kanalen har fler än 1500 följare och mellan 15 000 - 20 000 visningar per månad.

Årets nätspridare 2019

Årets nätspridare 2019

Åsa Svensson & Emma Collin Förskollärare & barnskötare på Juvelens förskola i Ryd - Tingsryds kommun Åsa och Emma är IT-pedagoger som har utformat en IKT-plan och startat ett instagramkonto enligt Lpfö 98, rev 2018, för att inspirera kollegor att jobba med digitala verktyg. Dessutom har de spridit sitt arbete till cheferna, kommunfullmäktige och pedagoger.

Talal Mohamed Nominerad nätspridare från Elin Wägnerskolan Talal har ett utvecklingsuppdrag inom programmering och digitalisering. Från och med ht-19 kommer han att arbeta som förstelärare inom programmering i matematik och teknik på Braås skola.

Årets nätspridare 2018

Årets nätspridare 2018

Linda Stenkilsson, förstelärare i Ma, åk 4-6, Prästängsskolan i Alvesta Linda har arbetat med att ge elever insikt i värdet av att använda Google på djupet. Som man söker får man svar är en devis som satts i centrum. Därmed har möjligheten att arbeta digitalt i klassrummet ökat väsentligt. Hon har även kopplat på programmering för att ge eleverna förståelse för algoritmerna bakom Internet. Linda har även tillhört de som nyttjar Mot nya Höjders resurser mest och har spridit detta till kollegorna.

Berit Svensson, förstelärare och lärare i åk 1-3, Hackebackeskolan i Lessebo Analog programmering är ett bra sätt att lära sig programmeringens olika ord och begrepp. Berit arbetar med att ge eleverna förståelse i vad programmering innebär. Hon använder eleverna som verktyg och ger dem insikt i hur det kan fungera genom att programmera en kompis till att utföra olika uppdrag. Hon visar även att det är en fördel att arbeta med analog programmering i olika ämnen. Berit stöttar även hela skolan vid arbetet med Mot nya Höjders utmaningar.

Marta Surbevski, lärare och förstelärare, Växjö Internationella grundskolaMarta använder IKT i ämnesövergripande arbete på mellanstadiet och i samband med språkinlärning. Skolan har en engelskainriktning men idéerna kan användas med vilket språk som helst. Marta har gjort IKT i skolan till vardag och tillsammans med eleverna arbetar hon med Greenscreen, Skype-lektioner, filmskapande med iMovie, Puppet Pals, Screencastify, Picsart, Google Earth och olika hemsidor. Marta har visat på en förmåga att växla upp sin egen kunskap till kunskap för alla på skolan.

Årets nätspridare 2017

Årets nätspridare 2017

Pia Sörgårn, förstelärare, NO och tekniklärare mellanstadiet Gustavslundskolan, Växjö Pia har arbetat fram ett öppet pedagogiskt kringmaterial om Little Bits, små byggdelar som man kan skapa olika maskiner och projekt med. Bitarna monteras ihop med magnetiska kopplingar och kan byggas ihop till allt från tjuvlarm till små robotar och ficklampor. Hon har även arbetat med programmering och använt de äldre barnen för att lära de yngre. Pia stöder och driver arbetet med utveckling av IT på sin skola.

Matilda Lennartsson, förskollärare Aringsås förskola, Alvesta Matilda har arbetat digitalt med små barn, 1-3 år, vilket är ovanligt i förskolan. Hon har bland annat använt GreenScreen för att utveckla barns empatiförmåga. I ett temaarbete utgick hennes avdelning från bokserien ”Tio små kompisböcker” och barnen fick agera som karaktärerna med hjälp av GreenScreen.

Rebecca Lundin, lärare mellanstadiet, IT-pedagog Lenhovdaskolan, Lenhovda Rebecca är en klippa på sin skola, hjälper kollegor och provar många nya saker. Hon har bland annat ”flippat” klassrummet genom att spela in en film om morgondagen till eleverna och arbetat med programmering i skolan. Rebecca tror att alla kan lära sig att programmera med sina elever på ett enkelt sätt.

Årets nätspridare 2016

Årets nätspridare 2016

natspridare-2016

Per Gustavsson, SO-lärare på Hagaskolan i Alvesta: Per utgår från Google Apps for Education och Google Classroom. Han använder gärna verktyg för snabb utvärdering, självrättning och kommentarer. Per arbetar även med läromedlet digilär och verktyg för frågesporter. Per har försökt att jobba bort papper i sin undervisning eftersom det tar tid och som skapar mycket frustration.

Caren Bildh, lärare åk 4-7 & IT-pedagog på Dackeskolan Tingsryd: Caren tycker att alla ska få jobba på sin nivå och tar hjälp av IT för att uppnå det. Hon sparar planeringstid genom att använda digitala läromedel, ex. Matteportal, Bingel, Readtheory, Elevspel m.fl., och tycker även att det ger mer tid för varje elev i klassrummet. Eleverna får digitala uppgifter som är självrättande vilket gör att Caren snabbt kan se deras behov och enkelt ge nya individanpassade uppgifter.

Linda Stark, engelsklärare på Sandsbro skola Växjö: Genom Googles verktyg följer Linda elevernas utveckling och bygger upp en bank med uppgifter.  Alla elever på Sandsbro skola har iPads vilket underlättar det digitala arbetet. Eleverna är vana vid att använda digitala verktyg och Linda möter dem där de är. Linda använder material och verktyg på Internet, ex. Online-böcker, Zaption, Flubaroo m.fl., kreativt i engelskundervisningen. Målet är både att motivera eleverna och underlätta det egna arbetet.

Henrik Arvidsson, lärare 4-6 på Hackebackeskolan Lessebo: Henrik vill inspirera och visa eleverna hur det som de lär sig i skolan hänger ihop med verkligheten. Han vill ge eleverna intresse, generell allmänbildning och grundläggande förståelse om hur vår komplexa verklighet hänger ihop, främst kopplat till NO och teknik. Henrik har arbetat med projektet ”Mot nya höjder”, nyhetssändningar, digitala tidningar, youtubeklipp m.m.. Materialet presenteras för eleverna i en blogg. Även elevernas arbete har dokumenterats och presenterats i bloggform.

Årets nätspridare 2015

Årets nätspridare 2015

IMG_6024_nätspridare1510271_2_small

Linea Tikkanen, lärare, Grönkullaskolan Alvesta: Att arbeta digitalt, en självklar del på lågstadiet Linea använder Smartboard för att skapa struktur och tydlighet i sin undervisning. Samlingar, genomgångar och övningar i klassrummet sker med hjälp av den. Linea anser att datorer ska vara en självklar del av elevernas skolgång redan från år ett. Hon kommer berätta om arbetet med Kahoot, färdighetsträning i matematik med hjälp av datorn och det nystartade arbetet med programmering. Linea berättar också om hur samarbetet med förberedelseklass kan se ut när eleverna samarbetar med hjälp av iPad.

Therese Gylling, IT-pedagog och förskolelärare, förskolan Kometen i Växjö: Att leva i en multimedial värld kopplat till läroplan för förskolan Therese inspirerar och hittar nya vägar. Hon är en guide till nya sätt att tänka kring hur barnens vardag att leva i en multimedial värld och läroplanen kan kopplas ihop. Hennes förhållningssätt till arbetet med barnen kring IT är att erbjuda det lilla extra. Det barnen gör med i-Paden har en pedagogisk tanke och kan kopplas ihop med det övriga som händer på avdelningen.

Jenny Josefsson, lärare och NTutvecklare, Strömsnässkolan Markaryd: Att introducera kod i förskola och skola Jenny arbetar för att få in IT i sin undervisning och i sitt jobb som NTutvecklare. På förskolorna har Jenny introducerat kod genom BeeBot och appar. Under “NT-kollo” har blivande 4:or och 5:or fått använda code.org, MakeyMakey, Robokit m.m. Jenny hämtar mycket inspiration från webbsidan Teacherhack.se och tycker att det är viktigt att få eleverna medvetna om hur den digitala världen fungerar. Se en film om hur Jenny arbetar med kod i skolan här.

Jennie Blomkvist, lärare, Bergundaskolan Växjö: Arbeta digitalt i Svenska och SO Jennie arbetar mycket med IT i skolan. Hon använder en skolblogg och är tillsammans med sina elever i åk 7 med i projektet ”Mot Nya Höjder”. Klassen har arbetat med rymdtemat hela terminen och svenskämnet har varit spindeln i nätet.