Skolutveckling

AV-Media har ett nätverk för kommunernas IT-samordnare, NIT, och även nätverk för de IT-pedagoger som finns ute i kommunerna.

Här hittar du våra IT-samordnare och IT-pedagoger 

Här kan du blogga, skaffa ett e-bibliotek för skolan eller läsa kring vårt samarbete med skolbiblioteken i länet.

Blogga och gå kurs hos oss (vibloggar.nu)
Skriv hos oss (viskriver.nu)

AV-Media håller utbildningar och inspirationsföreläsningar kring användandet av interaktiv tavla/projektor eller skärm - från förskola till gymnasiet.

Interaktiva lösningar


 

Årets nätspridare är en utmärkelse som AV-Media Kronoberg delar ut årligen på Digitala Kompetensdagen på höstlovet. Genom utmärkelsen vill AV-Media Kronoberg lyfta fram och hylla personal i skolan, förskola eller på fritids, som förnyat lärandet med stöd av IT och internet.

Årets nätspridare

Maker-bussen kommer, tillsammans med en IT-pedagog från AV-Media, till din skola och utbildar både elever och lärare i teknikutveckling och programmering. Du behöver vara anmäld till Maker Tour - Mot nya höjder för att kunna boka bussen.

Mer info och bokning
Little Bits
Makey Makey
Micro:bit

Här presenterar vi olika alternativa verktyg. Alternativa verktyg gör undervisningen tillgänglig och därmed ökar barnens och elevernas delaktighet. AV-Media Kronoberg håller i kurser, föreläsningar och projekt om alternativa verktyg.

Alternativa verktyg


 

Maker tour – Mot nya höjder är ett regionalt och nationellt koncept som gör det enkelt för dig som lärare att öka dina elevers intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Anmäl din klass för att ta del av Mot nya höjders aktiviteter och utmaningar.

Maker tour - Mot nya höjder

AV-Media har flera aktiva bloggar där vi löpande berättar hur vi arbetar med nya verktyg för förskolan och skolan.

Här hittar du våra bloggar

AV-Media/Region Kronoberg har köpt in fyra robotar som kan lånas av länets skolor.


 

Här hittar du förslag på hur du kan hantera fakta och visualisera på ett begripligt sätt i klassrummet.

Till Omvärld