Ht 2017

Mats Östling 7/12

Föreläsning ”Att leda digitalisering – den nödvändiga helheten och de viktiga detaljerna”.
Föreläsningen genomfördes även på den digitala komptensdagen 2017.
Pdf

Idor Svensson 20/11

Föreläsning ”Att skriva eller läsa – himmel eller helvete?”
Powerpoint från föreläsningen