Kortkommandon - dokument

Kommando

ctrl + z

Ctrl + a

Ctrl + f

Ctrl + c

Ctrl + x

Ctrl + v

Händelse

Ångra

Markera allt

Sök i texten

Kopiera

Klipp ut

Klistra in

Kortkommandon - flikar och fönster

Kommando

Ctrl + n

Ctrl + t

Ctrl + w

Ctrl + shift + t

Ctrl + shift + w

Händelse

Öppna nytt fönster

Öppna ny flik

Stäng fliken

Ångra stängd flik

Stäng fönster