Studieteknik!

Studieteknik innebär är hur man studerar. Att förbättra sin studieteknik innebär att man lär sig knep för att underlätta studierna, till exempel olika läsförmågor, minnestekniker, planering osv. Målet med en bra studieteknik är i princip två saker:

  • Man är effektiv i sitt studerande: När man pluggar eller är på en lektion/föreläsning är man fokuserad och utnyttjar tiden, och får ut något av det.
  • Man har kontroll och slipper stress: Att plugga stenhårt dagen innan ett prov är metod som sällan lönar sig. Genom att ha kontroll över sina studier undviker man detta, utan kan sprida ut uppgifterna över en tid. Genom att ha god framförhållning undviker kan man även till stor del undvika stress.