Vad är Binogi?

Binogi är ett flerspråkigt digitalt läromedel som passar alla elever i årskurs 4-6 och 7-9. Ämnesfilmerna i Binogi är korta med val av språk och undertext och hastigheten kan justeras. Just nu finns språken svenska, dari, finska, spanska, tigrinska, arabiska, engelska, somaliska, thailändska och tyska. Till varje film finns en quiz i 3 svårighetsnivåer. Binogi är ett roligt sätt att lära! För nyanlända elever är det lättare att träna svenska när de kan lyssna till sitt hemspråk med svensk undertext. Tips om användning 

Inloggning

Inloggning sker via Google/Microsoft/Skolfederation beroende på vad kommunen använder.

Dela ut en uppgift

Lösa en uppgift som elev

Filmerna i Binogi för elever

Mer information

Exempel på filmer 

Blogg om språkprojektet

Svar om inlogg

Äppelviksskolan i Bromma visar hur de arbetar flerspråkigt!
Film om Äppelviksskolan.