STL-utbildning till hösten

STL, Skriva sig till lärande, är en forskningsbeprövad modell som kan användas i samtliga ämnen och åldrar. Sedan januari 2019 ger Sveriges Kommuner och Regioner möjlighet att hålla utbildningen lokalt i kommuner och regioner. I höst är det dags för nästa omgång hos AV-Media. Välkomna!

Anmälan

Categories: Nyheter