kl 8.00-8.30

REGISTRERING

Registrering görs i gallerian i hus K2. Se karta över området här.

kl 8.30-9.40

INLEDNING & KEYNOTE PETER SILJERUD

Tekniktrender som möjliggör framtidens utbildning (IKEA-salen i N-huset)

Under detta föredrag presenteras centrala tekniktrender som på olika sätt håller på att förändra kraven för utbildning oavsett nivå. Föredraget behandlar framtidens utbildning, framtida krav och teknikens utveckling. Ta tillfället i akt att ta kontroll över din framtid och skapa en bättre framtidsberedskap!

Om Peter
Trendspanare och framtidsanalytiker, Futurewise AB Peter Siljerud har i över 15 år arbetat som trendspanare och framtidsanalytiker. Han är en erfaren och internationellt uppskattad föredragshållare som har inspirerat mer än 50 000 personer under åren. Han har även författat flera böcker, den senast med titeln ”Supertrenderna”.

kl 9.40-10.15

FIKA OCH UTSTÄLLNING

(K-huset)

kl 10.15-10.45

KORT PRESENTATION

Vad är SPSM? (sal K 1043)
Ingmari Svensson och Annika Dahlman SPSM. En presentation om SPSM och om vilket stöd de kan ge till grundskolan, gymnasiet, förskolan, särskolan, vuxenutbildningen och fritidshemmet. Målgrupp - alla som möter barn och elever med funktionsnedsättning i skola, förskola och fritidshemmet.

Kattalo och lärares praktiska erfarenheter (sal Wicksell i K-huset)
Pether Wiklander ger en introduktion till Kattalo och den pilot som Region Kronoberg genomför under 2022/2023. Ni får även ta del av några lärares praktiska erfarenheter av Kattalo efter de första månaderna av höstterminen. Emelie Bildh, Ljungfälleskolan i Växjö, delar med sig av sina erfarenheter. Kattalo är en digital tjänst för tidig språkutveckling. www.kattalo.com Målgrupp: Förskola, Förskoleklass, Lågstadiet, Särskola

Utbildningsteknologi i grundskolan (sal K 1076)
Italo Masiello. Projektet syftar till att förändra lärares utbildningspraktik och förbättra elevers skolresultat. Detta ska ske med hjälp av datainformerade besluts- och analysstöd, systematisk kompetensutveckling och ett nära samarbete med lärare och skolledare samt företag inom området utbildningsteknologi (EdTech). Hur har det gått för de deltagande skolorna? Målgrupp: Förskoleklass, Lågstadiet, Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet, Skolledare

Augmented reality for sustainable learning experience in schools: are we there yet? (sal K 1082)
Fisnik Dalipi, Sadaf Salavati och Ahmad Ewais. This presentation is in conjunction with the EDUTAIN project that is managed by Linnaeus University. We will present challenges and opportunities of augmented reality in education (schools), by also showcasing a case study conducted in Palestine by colleagues from Arab American University of Palestine (our project partner) where this technology is used in education (gymnasiet level) with students, more specifically in Chemistry subject. Målgrupp: Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet

Studieteknik och lässtrategier med digitala läromedel (sal Weber i K-huset)
Martin Ljungström, Avdelningschef försäljning Gleerups Utbildning AB. Det pratas mycket om barn och ungdomars läsning och läsförmåga. Parallellt finns också en oro över skärmen. Hur får vi ihop detta på ett bra sätt i undervisningen? Vi ger dig användbara tips på hur du kan arbeta med läsförståelse och studieteknik i ett digitalt läromedel. Målgrupp: mellanstadiet, högstadiet, gymnasiet och skolledare.

Välkommen till en guidad tur i Sanoma Utbildnings Bingelvärld (sal K 1074)
Bingel är en digital övärld från förskoleklassen till åk 6 där varje årskurs har en egen ö fylld med inspirerande färdighetsträning. Vi kommer att visa hur eleverna med hjälp av Bingel kan förbättra inlärningen i svenska, engelska, matematik, geografi, no samt historia. Vi presenterar även nyheten att det numera går att öva programmering i Bingel. Vi ses! Annelie Bengtsson, Kundansvarig Sanoma Utbildning

Att tänka på när man väljer digitala läromedel (sal K 2054)
Vad ska du tänka på när du prövar och väljer digitala läromedel för att säkra likvärdighet och kvalitet i klassrummet? Anne Öhlander från Natur & Kultur ger de bästa tipsen och insikterna. Målgrupp: mellanstadiet, högstadiet.

Vikten av källkritik i ett modernt informationssamhälle - bli en kritisk granskare (sal K 1073)
Marina Lundström. Vi lever idag i ett modernt informationssamhälle med större tillgång till fakta och information än förut. Samtidigt är informationsbruset och andelen tvivelaktiga källor och kanaler större än någonsin. Hur kan vi ge eleven rätt verktyg för att själva kunna utveckla ett kritiskt förhållningssätt och möjlighet att på egen hand kunna värdera olika typer av källor? Svensk Talteknologi berättar om vikten av källkritik och om hur eleven blir en granskare genom att sätta information under lupp med hjälp av nya verktyget Skolup. Skolup nyttjar kraften av AI-teknologi genom att samla, sammanfatta och tydliggöra information. Källkritik har aldrig varit enklare än nu. Tips! Alla som deltar på föredraget får möjlighet att testa Skolup kostnadsfritt via Skolon! Målgrupp: lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet.

Så kommer ni igång med alla era digitala skolverktyg i klassrummet på 10 sekunder (sal K 1046)
Erik Thorell från Skolon ger sina bästa tips på hur ni kan arbeta smartare digitalt i klassrummet och utveckla er digitala verktygslåda. Med alla AV-Media Region Kronobergs länslicenser samlade på ett ställe ser vi till att säkra att alla, både lärare och elever, kommer med på digitaliseringståget – Skolon är det enklaste sättet att arbeta digitalt i skolan. Målgrupp: Alla användare av Skolon.

Fokus på elevernas uträkningar i matematiken (sal K 1040)
Erik Steen, Matteappen och Sofie Herbertson. I matematikundervisningen är lösningen mer intressant än svaret. Håller du med?

Sofie Herbertson är matematiklärare och förstelärare i digitalisering i Växjö Kommun. Här berättar Sofie hur hon med stöd av Matteappen Magma använder elevers uträkningar för upptäcka missuppfattningar och initiera matematiska samtal i klassrummet. Målgrupp: Lågstadiet, Mellanstadiet, Högstadiet, Skolledare

kl 11.00-12.00

FÖRELÄSNING ELLER WORKSHOP

Dash - Den roliga och smarta roboten som växer med eleven (sal K 1254)
Richard Duncan - Lekolar och Hands-On Science

Målgrupp: Från förskola till mellanstadiet. Dash är den roliga och smarta roboten med massor av funktioner. Programmering skall vara kul och stimulerande redan från tidig ålder och med Dash kan programmeringen anpassas efter eleven, ålder och kunskapsnivå. Här får eleven på ett skojigt sätt de grundläggande kunskaperna i logiskt tänkande, sekvensiella händelseförlopp, samarbete, kommunikation samt digital kompetens. Programmeringen sker på läsplatta med appar som laddas ner gratis. Med Dash är det bara fantasin som sätter gränser för vilka uppdrag och äventyr eleven kan ge sig ut på tillsammans med sin roliga robot. Vi kommer att visa på några - Häng med oss och Dash!

Analog programmering - Ett sätt att lära sig programmering från grunden (sal K 1043)
Berit Svensson kommer att berätta om varför jag arbetar med analog programmering samt ge tips och idéer på övningar man kan göra i flera olika ämnen. Målgrupp: Förskola, Förskoleklass, Lågstadiet, Fritids, Mellanstadiet.

Artificiell Intelligens (AI) i skolan: möjligheter och utmaningar (sal K 1076)
Johanna Velanders workshop går först igenom några grundläggande begrepp relaterat till AI och sedan kikar vi närmare på hur AI påverkar oss som individer och medborgare i dagens samhälle. Det datadrivna samhället innebär många möjligheter men också risker. Med tanke på detta undersöker nu olika länder i Europa hur AI kompetens kan integreras i skolundervisningen. Detta är aspekter som vi kommer att belysa i denna workshop. Vad innebär detta för skolan, hur reflekteras AI och dess inverkan på oss i och med skolans demokratiska uppdrag samt i förmedling av “adekvat digital kompetens”? Målgrupp: Förskola, Förskoleklass, Lågstadiet, Fritids, Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet, Skolledare.

Barns lärande i lek i en hybrid verklighet (sal K 1213)
Marina Wernholms föreläsning handlar om barns lek utanför skolan i digitala gemenskaper och hur dessa gemenskaper kan förstås som lärandepraktiker i en hybrid verklighet. Hybrid verklighet syftar på barns lekpraktiker där det fysiska och det digitala är så sammanflätat att det betraktas som en praktik för lek och lärande. Jag belyser hur villkoren för barns lek har förändrats i och med digitaliseringen genom att använda nyckelbegrepp som lekplatser, lekkamrater och lekaktiviteter. Barns lekplatser, lekkamrater och lekaktiviteter har blivit mindre synliga, och är numera ofta "gömda" i digitala verktyg, vilket har bidragit till att det har blivit svårare för vuxenvärlden att observera och förstå barns lek. Målgrupp: Förskola, F-6 & Fritids.

Marina Wernholm

Digilogt skapande (sal Weber i K-huset)
Helen Larsson jobbar mycket digilogt, dvs att hon mixar digitalt och analogt. Det gör hon även i kreativt skapande med iPad som det digitala verktyget. I denna föreläsning kommer Helen att fokusera på konkreta exempel på hur digilogt skapande kan används med barn och elever. Målgrupp: Förskola, Förskoleklass, Lågstadiet, Fritids, Mellanstadiet.

Digital kreativitet i undervisningen (sal K 1040)
I denna föreläsning delar Maria Högberg med sig av inspirerande exempel på hur digitala verktyg kan användas kreativt i undervisningen. Hon visar exempel på hur kombinationen av digitalt och analogt material kan användas för att nå målen i läroplanen på olika sätt. Exempel på denna sammankoppling är när barn skriver bokstäver på datorn som kan leda vidare till att de sedan börjar skriva bokstäver för hand, att barngruppen upptäcker nya saker i naturen med hjälp av ett webbmikroskop eller att de målar stort i en projicerad bild på väggen med vanliga färger. Maria menar att om vi tar vara på den moderna teknikens möjligheter kan vi nå fler barn och ge fler barn chansen att lära och utforska på ett sätt som passar dem. "Det handlar inte om antingen eller när vi pratar om analoga och digitala verktyg, utan både och." Målgrupp: Förskoleklass, Lågstadiet, Fritids

Ostört i skolan - Från digital distraktion till djup koncentration (sal Wicksell i K-huset)
Joakim Sveland. Sverige har varit världsledande på att fylla klassrummen i skolan med uppkopplade skärmar. Det har inte förbättrat resultaten. Snarare tvärtom. Multitasking och distraktioner har blivit elevernas normaltillstånd. Den digitala tekniken ger skolan enorma möjligheter, men som den används idag motverkas en av hörnstenarna i elevernas lärande: förmågan att kunna arbeta och tänka ostört. Författaren och läraren Joakim Sveland tecknar berättelsen om hur internet skulle revolutionera undervisningen, men i stället hackade vår uråldriga hjärna. Om hur den teknologi som skulle ge eleverna tillgång till all världens kunskap visade sig stå i vägen för densamma. Från forskningsresultat till lärarvardag ger föreläsningen den kunskap och de metoder du som lärare behöver för att skapa studiero och fokus i den uppkopplade skolan. Målgrupp: Lågstadiet, Fritids, Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet, Skolledare, Sfi, Vuxenutbildning

Prova på att öva knepiga situationer med interaktiv simulering! (sal K 1046)
Kerstin Hansson I denna workshop introduceras ett mänskligt understött interaktivt simuleringsverktyg för att i en trygg miljö öva knepiga situationer vi kan möta i yrkesutövningen. Välkommen att prova på! Målgrupp: Förskola, Förskoleklass, Lågstadiet, Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet, Skolledare, Sfi, Vuxenutbildning

Förenkla och höj kvaliteten på NO-laborationerna med hjälp av datalogging (sal K 1074)
Greger Blomqvist, anställd på Sagitta och certifierad PASCO-utbildare. En stor del av NO- och NV-undervisningen består av laborationer. Det praktiska arbetet är viktigt för elevernas förståelse och kunskapsinhämtning. Genom att använda dataloggingverktyg i undervisningen kan man flytta fokus från att avläsa mätvärden till att tolka och analysera förlopp. Under workshopen får du prova på att använda PASCO-sensorer för Biologi, Kemi och Fysik. Medtag egen dator, surfplatta eller mobiltelefon. Ladda gärna ner programvaran SPARKvue från din appbutik (gratis) eller från www.sagitta.se/sida/download Målgrupp: åk 7-9 och gymnasiet.

kl 12.00-13.15

LUNCH OCH UTSTÄLLNING

Observera att det finns möjlighet att delta på en kort presentation redan kl 12.45 om du vill!

kl 12.45 (15-20 min)

LUNCHPRESENTATION

Vad är SPSM? (sal K 1043)
Ingmari Svensson och Annika Dahlman SPSM. En presentation om SPSM och om vilket stöd de kan ge till grundskolan, gymnasiet, förskolan, särskolan, vuxenutbildningen och fritidshemmet. Målgrupp - alla som möter barn och elever med funktionsnedsättning i skola, förskola och fritidshemmet.

Studieteknik och lässtrategier med digitala läromedel (sal K 1081)
Martin Ljungström, Avdelningschef försäljning Gleerups Utbildning AB. Det pratas mycket om barn och ungdomars läsning och läsförmåga. Parallellt finns också en oro över skärmen. Hur får vi ihop detta på ett bra sätt i undervisningen? Vi ger dig användbara tips på hur du kan arbeta med läsförståelse och studieteknik i ett digitalt läromedel. Målgrupp: mellanstadiet, högstadiet, gymnasiet och skolledare.

Välkommen till en guidad tur i Sanoma Utbildnings Bingelvärld (sal K 1046)
Bingel är en digital övärld från förskoleklassen till åk 6 där varje årskurs har en egen ö fylld med inspirerande färdighetsträning. Vi kommer att visa hur eleverna med hjälp av Bingel kan förbättra inlärningen i svenska, engelska, matematik, geografi, no samt historia. Vi presenterar även nyheten att det numera går att öva programmering i Bingel. Vi ses! Annelie Bengtsson, Kundansvarig Sanoma Utbildning

Att tänka på när man väljer digitala läromedel (sal K 1212)
Vad ska du tänka på när du prövar och väljer digitala läromedel för att säkra likvärdighet och kvalitet i klassrummet? Anne Öhlander från Natur & Kultur ger de bästa tipsen och insikterna.

Vikten av källkritik i ett modernt informationssamhälle - bli en kritisk granskare (sal K 1073)
Marina Lundström. Vi lever idag i ett modernt informationssamhälle med större tillgång till fakta och information än förut. Samtidigt är informationsbruset och andelen tvivelaktiga källor och kanaler större än någonsin. Hur kan vi ge eleven rätt verktyg för att själva kunna utveckla ett kritiskt förhållningssätt och möjlighet att på egen hand kunna värdera olika typer av källor? Svensk Talteknologi berättar om vikten av källkritik och om hur eleven blir en granskare genom att sätta information under lupp med hjälp av nya verktyget Skolup. Skolup nyttjar kraften av AI-teknologi genom att samla, sammanfatta och tydliggöra information. Källkritik har aldrig varit enklare än nu. Tips! Alla som deltar på föredraget får möjlighet att testa Skolup kostnadsfritt via Skolon! Målgrupp: lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet.

Så kommer ni igång med alla era digitala skolverktyg i klassrummet på 10 sekunder (sal K 1074)
Erik Thorell från Skolon ger sina bästa tips på hur ni kan arbeta smartare digitalt i klassrummet och utveckla er digitala verktygslåda. Med alla AV-Media Region Kronobergs länslicenser samlade på ett ställe ser vi till att säkra att alla, både lärare och elever, kommer med på digitaliseringståget – Skolon är det enklaste sättet att arbeta digitalt i skolan. Målgrupp: Alla användare av Skolon.

Fokus på elevernas uträkningar i matematiken (sal K 1076)
Erik Steen, Matteappen och Sofie Herbertson. I matematikundervisningen är lösningen mer intressant än svaret. Håller du med?

Sofie Herbertson är matematiklärare och förstelärare i digitalisering i Växjö Kommun. Här berättar Sofie hur hon med stöd av Matteappen Magma använder elevers uträkningar för upptäcka missuppfattningar och initiera matematiska samtal i klassrummet. Målgrupp: Lågstadiet, Mellanstadiet, Högstadiet, Skolledare

Om transspråkande med Begreppa (sal K 1082)
Martin Ekholm presenterar "Begreppa" som ger varje elev en chans att skina! Den digitala tjänsten förklarar skolspråkets begrepp och nyckelord på ett sätt som gör det lättare att förstå. Med Begreppa får skolan ett verktyg som ger alla elever, oberoende av olikheter i bakgrund och skolsituation, mera jämlika förutsättningar till att förstå och uppnå målen i läroplanen. Målgrupp åk 4-9 + gymnasiet.

 

kl 13.15-14.15

UNA TELLHED

Klart du kan koda! Psykologisk forskning om skolelevers syn på programmering
(sal Weber i K-huset)

Om föreläsningen
I föreläsningen beskriver jag socialpsykologiska forskningsresultat från forskargruppen PROGS vid Lunds universitet. Jag beskriver könsskillnader i skolelevers syn på digital teknik och hur denna påverkas av den nya skolundervisningen i programmering samt av science centers aktiviteter för elever. Målgrupp: Förskoleklass, Lågstadiet, Fritids, Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet, Skolledare
Om Una
Docent i psykologi, Institutionen för psykologi, Lunds universitet Una Tellhed disputerade 2008 i psykologi vid Lunds universitet på en avhandling om stereotyphot (under namnet Una Gustafsson). Una leder nu forskargruppen PROGS (Psychological Research On Gender Segregation) vid Lunds universitet. De studerar socialpsykologiska förklaringar till könssegregeringen på arbetsmarknaden. I deras senaste projekt undersöks könsskillnader i skolelevers syn på programmering, vad dessa beror på och hur identifierade hinder för flickors teknikintresse skulle kunna minskas. De har bland annat studerat hur skolans reform där programmering nu satts på schemat påverkar elevernas syn på programmering, utvärderat olika science centers verksamhet samt designat och testat egna interventioner.

kl 13.15-14.15

HELEN LARSSON

Det digiloga klassrummet - vad innebär det att arbeta digilogt?
(sal Linné i H-huset)

Om föreläsningen
Vad innebär det att arbeta digilogt? I den här föreläsningen kommer du att få en bakgrund till det digiloga klassrummet så som Helen använder det. I grunden finns både Tydliggörande pedagogik och Universell Design för Lärande. Du kommer också att få flera konkreta exempel på hur Helen arbetar digilogt och på så sätt jobbar med digitala verktyg som en naturlig del av undervisningen. Målgrupp: Förskoleklass, Lågstadiet, Mellanstadiet
Om Helen
Speciallärare, Rosenlundsskolan Jönköping, Digilogt Lärande Helen är speciallärare och arbetar på en grundsärskola i Jönköping. Helen undervisar elever i åk 1-3 som läser ämnen. År 2021 blev hon pristagare av Guldäpplet för sitt arbete med att väva in digitala verktyg som en naturlig del av undervisningen.

kl 13.15-14.15

EMELIE HAHN

Internationalisering och digitalisering i symbios - möjligheter för skolan
(sal Myrdal i K-huset)

Om föreläsningen
Teknikens utveckling och digitaliseringens möjligheter har gjort att världen kommit allt närmre. Genom ett knapptryck är det möjligt att virtuellt resa vartsomhelst, att ta ut klassrummet i världen och ta in världen i klassrummet. Det är ett faktum som kan tas tillvara på för att bland annat utveckla elevernas omvärldskunskap, interkulturella kompetens, språkliga förmåga och digitala kompetens, samtidigt som detta sätt att arbeta i högsta grad är demokratistärkande. I denna föreläsning visar föreläsaren på möjligheter som finns och delar med sig av undervisningsexempel och projekt från det egna klassrummet. Målgrupp: Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet
Om Emelie
Förstelärare Gränbyskolan, Uppsala kommun, författare och eTwinningambassadör för Universitets- och högskolerådet, UHR. Emelie är legitimerad lärare i tyska och So-ämnen. Sedan fem år arbetar hon på Gränbyskolan i Uppsala, en årskurs 6-9-skola. Emelie är förstelärare i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Hon vann Guldäpplet år 2020 och har även vunnit European Language Label / Europeisk kvalitetsutmärkelse för språkundervisning. Tillsammans med Charlotta Granath är Emelie författare till boken "Världen i klassrummet - från det lokala till det globala. Handbok för skolan."

kl 14.15-14.45

FIKA OCH UTSTÄLLNING

kl 14.45-15.45

FÖRELÄSNING ELLER WORKSHOP

Språkutvecklande arbetssätt - pedagogiken möter tekniken (sal Myrdal i K-huset)
Välkommen på en föreläsning där speciallärarna Maria Holmqvist och Linda Sernerup övergripande och konkret delar med sig av sin studie - “Specialpedagogiska perspektiv på språkutvecklande sätt med digitalt skrivande som resurs”. De delar även med sig av klassrumsnära erfarenheter av att använda sig av digitalt skrivande i den tidiga läs- och skrivinlärningen. Föreläsningen riktar sig mot alla som på något sätt arbetar med tidig språkutveckling. Pether Wiklander från Kattalo deltar. Målgrupp: Förskoleklass, Lågstadiet, Skolledare.

Internationalisering och digitalisering i symbios - möjligheter för skolan (sal K 1046)
Emelie Hahn föreläser om hur teknikens utveckling och digitaliseringens möjligheter har gjort att världen kommit allt närmre. Genom ett knapptryck är det möjligt att virtuellt resa vartsomhelst, att ta ut klassrummet i världen och ta in världen i klassrummet. Det är ett faktum som kan tas tillvara på för att bland annat utveckla elevernas omvärldskunskap, interkulturella kompetens, språkliga förmåga och digitala kompetens, samtidigt som detta sätt att arbeta i högsta grad är demokratistärkande. I denna föreläsning visar föreläsaren på möjligheter som finns och delar med sig av undervisningsexempel och projekt från det egna klassrummet. Målgrupp: Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet

Visualisering av elevdata för datainformerad undervisning (sal K 1076)
Workshop med Italo Masiello, Tobias Andersson-Gidlund, Zeynab (Artemis) Mohseni, Rebecka Rundqvist. Workshopledarna kommer att kort berätta om datainformerad undervisning och varför det är så mycket väsen om det. Deltagarna kommer sedan i små grupper att arbeta sig igenom olika scenario med en ”dashboard” som representerar elevdata. Samtidigt som deltagarna fyller in en kort enkät bearbetar vi tillsammans begreppet dataliteracitet. Ta gärna en dator med dig. Målgrupp: Förskoleklass, Lågstadiet, Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet, Skolledare

Digitala berättelser – Kreativt och roligt lärande (sal K 1043)
Ted Karlstrand & Vibeke Omberg

Vill du lära dig skapa film, digitala berättelser, podcasts och presentationer tillsammans med dina elever är Creaza verktyget för dig! Här får du en chans att prova på verktygens olika möjligheter och funktioner för att göra din undervisning än mer tillgänglig för dina elever. Creaza är ett webbaserat, digitalt berättarverktyg med ett stort pedagogiskt innehåll kopplat till Läroplanen och dess ämnen. Creaza ger alla elever oavsett ålder, bakgrund eller förutsättningar, möjlighet att producera kunskap på ett differentierat och kreativt sätt. I Creaza kan elever och pedagoger tillsammans skapa fina tecknade serier, filmer, tankekartor, podcasts och presentationer. Medtag egen enhet!

 

Storyline + Minecraft = Sant (sal K 1040)
Jenny Rastovic kommer att presentera hur de har arbetat med metoden Storyline med Minecraft som verktyg i undervisningen i engelska i årskurs 4-6. Du behöver inte ha några förkunskaper, men om du vill testa att genomföra någon av uppgifterna i vår värld samtidigt som du lyssnar behöver du ha senaste versionen av minecraft java edition installerat på din dator. Det är också en fördel om du har en mus kopplad till datorn eftersom det är lättare att styra inne i minecraft då. Målgrupp: Förskoleklass, Lågstadiet, Mellanstadiet

Värmekameror i naturvetenskaps- och teknikundervisning (sal K 1254)
Barbro Tyrberg - I workshopen kommer användningen av värmekameror att introduceras och det ges tid att pröva på flera sätt att använda dem för att visa temperaturförändringar visuellt. Målgrupp: Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet

Binogi - Sexualitet, samtycke och relationer (sal K 1073)
Camilla Andersson - Binogi består av fler än 1000 korta, animerade flerspråkiga lektionsfilmer som eleverna kan titta på själva eller tillsammans i klassen. Filmerna innehåller viktiga begrepp baserat på ämnets centrala innehåll. Vi ger ökade förutsättningar för alla elever oavsett bakgrund att tillgodogöra sig undervisningen på ett likvärdigt sätt samt ger elever med koncentrationssvårigheter förståelse för det viktigaste; pedagogiskt och roligt presenterat på några minuter. Vi ger också eleverna möjlighet att lära sig på sitt starkaste språk. Vi ger dig konkreta metoder och lektionsförslag hur du kan använda det digitala flerspråkiga läromedlet Binogi i din undervisning om sexualitet, samtycke och relationer. Med utgångspunkt i Lgr 22. Medtag egen enhet! Målgrupp: Fritids, Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet, Sfi, Vuxenutbildning

Dansmatta med Makey Makey (sal K 1212)
Linnéa Hemmingsson och Vanja van Beelen visar hur man kan göra en dansmatta med Makey Makey. Medtag egen enhet! Målgrupp: Lågstadiet, Fritids, Mellanstadiet

Programmering kopplad till vardagen (sal K 1213)
Johan Gunnarsson - Min workshop tänker jag ska gå ut på att visa konsten att koppla ihop enklare elektronik och programmering. Att endast programmera med scratch eller text kan bli lite enformigt för eleverna. Jag vill att de ska hända saker på riktigt. Därför jobbar jag med en kombination av elektronik och programmering. Denna workshop kommer att gå ut på att skapa ett hemmalarm med sensorer, mottagare och alarm med hjälp av ett antal Micro:bit. En enkel konstruktion men som innehåller många bra delar och som är enkel att förstå. Deltagarna kommer att få programmera i scratch för att visa på enkelheten i att programmera. Om tid finns så kommer jag ha med mig saker så att vi kan fortsätta med styrning av elektronik med Micro:bit. Medtag egen dator! Målgrupp: Högstadiet, Gymnasiet

Relevant och aktuell biologi (sal K 1074)
Andreas Kullgren. Det finns mycket spännande som händer inom biologin; frågor som är både aktuella, relevanta och intressanta. I workshopen får du inspiration samt praktiska tips att använda i såväl klassrummet som för din egen fortbildning. Fokus ligger på aktuell forskning och hur vi kan använda vetenskapliga undersökningar i undervisningen. Målgrupp: Högstadiet, Gymnasiet