Så kan du använda Binogi

AV-Media har en länslicens för årskurs 4-9 i det digitala läromedlet Binogi.
- Det är viktigt att tänka på att läromedlet är under utveckling - ni är del av projektet, säger Fredrik Cornmark från Binogi.

I animerade filmer får eleverna genomgångar av de olika kursmomenten i 10 ämnen. Filmerna kan till exempel användas för att eleverna ska skaffa sig förförståelse inför en lektion, som gemensam inledning av ett avsnitt eller som repetition efter genomgång.

En viktig funktion i läromedlet är möjligheten att välja språk för tal och textremsa – svenska, finska, engelska, arabiska, dari, somaliska eller tigrinska. Genom att kombinera t ex arabiskt tal med svensk text får nyanlända elever språkträning samtidigt som de skaffar sig ämneskunskaper. För närvarande är detta möjligt i ämnena matematik, fysik, biologi och kemi.

Hur kan studi.se användas?

Läraren kan följa om eleverna har varit aktiva i verktyget och sett filmerna. Filmvisningen kan även följas upp med ett quiz, i tre svårighetsnivåer, för att kontrollera elevernas kunskaper. Grönt, gult, rött ljus signalerar elevernas resultat. Alla lärare har samma funktioner och kommer åt samma uppgifter och klasser. Man kan se utdelade uppgifter där man själv eller kollegor delat. Om en elev glömt lösenord kan vilken lärare som helst på skolan dela ut ett nytt.

Praktisk information

Eleverna importeras centralt och behöver därför inte bli medlemmar eller skapa konton. IT-samordnarna i varje kommun sköter inloggning. Varje kommun (centralt) skickar listor på eleverna (skola, klass). Sedan skickas egna inloggningar ut från Binogi.

För mer information ta gärna kontakt med Fredrik Cornmark, 076-3417009 eller besök support.binogi.se/. På webbsidan finns en chat där du snabbt får svar!

Categories: Okategoriserade