Till innehåll på sidan

Makey Makey

Makey Makey finns till utlåning. Makey Makey är ett spännande laborationsmaterial för att bland annat undersöka den slutna strömkretsen på ett lite annorlunda sätt. Labmaterialet består av 5 stycken kretskort med tillhörande kablar. Genom att koppla kretskortet till en dator kan man göra övningar omväxlande och spännande. Kretskortet ersätter piltangenterna, mellanslag och vänster musknapp.

Baksidan har tolv kontakter som i sitt standardläge är kopplade till tangenterna W, A, S, D, F, G och sex musrörelser (höger, vänster, uppåt, neråt, vänsterklick, högerklick).

Använder du exempelvis programmet Scratch, kan du använda Makey Makey till att styra olika sprajtar, spela på instrument eller göra interaktiva spel.

Se en inspirationsfilm.