Vad betyder det att börja använda kod i skolan? Motiv och utgångspunkter.
Vilka kopplingar finns till styrdokument?
Med utgångspunkt i våra erfarenheter från Coder Dojo samt andra utvecklingsarbeten och projekt vill vi introducera bland annat appen Scratch JR, och andra spännande programmeringsverktyg.
Kursen vänder sig till lärare på grundskoland och förskolan. Fsk, F-6

Datum & tid: 8/2 kl. 13.00-16.00
Lokal: Rum Salen
Kursansvarig: Anna Prissberg
Anmälan