Om dagen

Nedan finner du programmet för Förskolspåret. Dagen inleds med registrering kl 8.00 och avslutas kl 16.30. Förmiddagsprogrammet erbjuder både fysiska workshops eller besök på det digitala utställartorget.Eftermiddagen sänds via webben. Mellan varje föreläsning kommer det att vara aktiviteter i vår webbstudio där föreläsningar diskuteras och frågor besvaras.

Under dagen har du möjlighet att interagera med föreläsare, utställare och andra besökare. Vi rekommenderar därför att du sitter vid egen dator med headset.
 

Anmälan

Torsdagen den 28 oktober får du ett mail med mer information om dagens upplägg (tider för föreläsningar mm) och de instruktioner du behöver inför konferensen. Mailet får du till den mail som du anger i anmälan. En anmälan per person gäller. Vid insläpp i de olika virtuella rummen anger du ditt för- och efternamn, dvs samma som i anmälan. Anmäl dig senast den 22 oktober. Antalet platser är begränsat.

 
 

Program

Klicka på + för mer info!

kl 8.30 Workshops eller utställartorget

Under eftermiddagen väljer du om du vill delta i fysiska workshops eller om du vill besöka det digitala utställartorget och delta i utställarnas program.

Workshops

Våra workshops har begränsat antal platser. Varje workshop pågår från kl 9.00-10.50, med en paus mitt i. Du kan anmäla dig till en workshop i mån av plats.

Workshop 1 (Videum Science Park, hus Charlie) - bekanta dig med VR och Engino

  • "Prova på Virtual Reality på ett 360-graders rullande golv" (Silvia Estadella) - Under workshopen kommer vi att gå igenom vad Virtual Reality och Augmented Reality är och hur det kan användas i undervisningssyfte. Ni kommer sedan att få möjlighet att testa teknikerna i Videums unika VR-simulator med en 360-graders rullande golv. För bästa upplevelsen kom gärna i skor utan klack.
  • "Computational Thinking and Programming, Challenge and Learning with Engino Robotics Platform (ERP)" (Sepideh Tavajoh) - Första delen introducerar Engino Platform. Datalogiskt tänkande utvecklas genom att använda Engino-verktyget. Andra delen består av en praktisk aktivitet.

Workshop 2 (Regionhuset, Växjö) - Tema Saga

  • AV-Media presenterar "Tema Saga" - Vi jobbar med olika tekniker för att befästa grunderna i AudioEditor, StopMotion och Greenscreen. Skapa en inspirerande ljudsaga som barnen kan visualisera med hjälp av StopMotion. Avrunda temat med att agera framför kameran och Greenscreen!

Workshop 3 (Linnéuniversitetet) - DIGIT LAB och Värmekamera

  • "DIGIT LAB" (Rebecka Green) - Hands-on workshop med möjlighet att prova på digitala verktyg riktade mot förskolan. Vi testar tillsammans till exempel Greenscreen, robotar och mikroskop och pratar om hur man kan arbeta med digital teknik i förskolan.
  • "Hur värmekameran kan stimulera lärande om värme" (Niclas Åhman) - I workshopen kommer deltagarna få prova på att använda värmekameran när de genomför olika experiment kopplade till värme. Utifrån experimenten kommer vi att diskutera hur värmekameran skulle kunna användas i förskolan.

Utställartorget

Utställartorget är digitalt och programmet är under uppbyggnad. Fler utställare fylls på efterhand! Under förmiddagen får du möjlighet att besöka ett antal utställare för att delta i deras föreläsningar, ställa frågor och få erbjudanden och information. Utställartorget håller öppet kl 8.30-12.00.

 

 

kl 12.00 Lunch
 
kl 13.00 Välkomna till eftermiddagens program
kl 13.10 Sissela Nutley - Lilla hjärnans utveckling - med och utan digitala verktyg
Hjärnforskare

Vad händer egentligen i hjärnan när vi lär oss? Hur skiljer sig det lilla barnets hjärna från det äldre? Föreläsningen är en forskningsbaserad genomgång av vad som behövs för att stötta hjärnans utveckling i olika faser. Sisselas egen forskningen om utvecklingen av hjärnans kognitiva funktioner och deras förhållande till digitala verktyg, ""skärmtid"" och lärande presenteras på ett lättsmält och tillgängligt sätt.

kl 13.55 Ole Lidegran - GDPR ur ett förskolperspektiv - kan det verkligen vara spännande?
CIO, Lärandegruppen

Ett försök att förenkla och förtydliga vad som gäller i verksamheten rörande GDPR utan att vi trasslar in oss i juridiska termer. Ole ger tips på vad ni kan göra på er förskola för att bättre efterleva kraven.

kl 14.40 Andreas Ebbelind - Datalogiskt tänkande - en metafor/struktur om undervisning i förskolan
Lektor i matematikdidaktik Linneuniversitetet

På denna kombinerade föreläsning/workshop kommer vi beröra vad datalogiskt tänkande tillför den pågående debatten om estetiskt, entreprenöriellt och produktivt lärande. Vidare ges korta exempel på hur datalogiskt tänkande kan ta sig uttryck i förskolans praktik. Avslutningsvis diskuteras kort vilka centrala kompetenser vi vill att barn ska börja utveckla.

kl 15.10 Pernilla Nilsson - Att digitalisera förskolan - utmaningar och möjligheter för pedagoger och barn
Professor, Högskolan i Halmstad

Pernilla har arbetat tillsammans med förskollärare och studerat undervisning och små barns lärande i naturvetenskap i en förskolekontext. I denna föreläsning diskuteras digitaliseringens möjligheter och utmaningar för pedagogernas vardag.

kl 15.50 Måns Jonasson - Framtiden är ljusare än vi tror! Hur kan vi ge barn en positiv framtidsbild?
Författare och Internetstiftelsens expert i internetfrågor

Många barn är rädda för framtiden. De oroar sig för klimathotet, för krig och konflikter och mycket annat. Men samtidigt som många av dagens hot är verkliga och kräver vuxnas uppmärksamhet är det viktigt att ge barnen möjlighet till en positiv framtidsbild. Hur ska nästa generation våga och orka tackla problemen om det känns omöjligt redan från början? Måns Jonasson visar från sin bok "Framtidsboken" hur smart teknik, robotar och mycket annat som redan är på gång kan göra framtiden bättre än vi kanske vågar tro idag.

 

Vill du veta mer om våra föreläsare? Läs mer om dem här!