07.30 Registrering i Linnéuniversitetets N-hus

08.15 VÄLKOMNA! Vi inleder med en musikalisk workshop för att fira Digitala kompetensdagens 10-årsjubileum samt delar ut utmärkelsen Årets nätspridare

08.50 FIKA & UTSTÄLLNING

09.20-10.00 Att leda digitalisering – en utvecklingsresa med förändringsledning

Mats Östling, utvecklingskonsult/IT-strateg Inspite AB

Den nationella digitaliseringsstrategin innebär ett tydligare krav på hela den pedagogiska verksamheten, inte minst för de som leder arbetet. Från praktik till vision, från strategi till att göra – verksamheten måste hänga med och ihop. Samtidigt får inte de stora perspektiven och den tekniska utvecklingen skapa frustration och osäkerhet. Att resan har börjat är ett faktum, men vart är vi på väg? Kanske behöver vi inte veta allt innan vi börjar, men tillsammans vet vi mer.

10.10-10.50 Mot nya höjder – skolutveckling och kollegialt lärande

Sofie Schentz Magnusson, Mot nya höjder, Region Kronoberg

Mot nya höjder fick raketstart när världens astronauter besökte skolorna i Kronoberg och med ett spännande arbetssätt har tusentals elever medverkat varje termin sen dess. Nu samverkar projektet med Tekniska museet och ”Maker Tour Mot nya höjder” etablerar sig på fler ställen i Sverige. Vad är det som gör att hundratals lärare är med i Mot nya höjder termin efter termin? Ta del av Mot nya höjders arbetssätt och hur din skola kan skapa lust att upptäcka, ämnesintegrera, ge eleverna motivation till att lära och samarbeta kollegialt. Mot nya höjders utmaningar i No, Te, Ma och digitalisering skapar nyfikenhet och kunskapsglädje för en ökad måluppfyllelse.

11.00-12.00 Skola, ledarskap och samhälle i en digital tid

Carl Heath, chef Digitalisering och Lärande, RISE – Research Institutes of Sweden

Digitaliseringens transformerande kraft påverkar förutsättningarna för alla, oavsett ålder. Det förändrar förutsättningarna för hur vi lever våra liv, hur vi kommunicerar och kan vara aktiva medborgare. Och det förändrar också skolan och förutsättningar att leda och styra verksamheten. Precis som digitaliseringen erbjuder stora möjligheter, så uppstår också nya problem och utmaningar att möta. I denna föreläsning illustrerar Carl Heath vad samhällets digitalisering innebär, och pekar på såväl nutida som framtida möjligheter och utmaningar för skolan och samhället.

12.00-13.15 LUNCH & UTSTÄLLNING

13.15 PANELDISKUSSION OM ATT LEDA FÖRÄNDRING OCH DIGITALISERING

Mats Östling leder ett samtal om hur digitaliseringen förändrar och utvecklar skolan. Deltagare: Patrik Wincent (Dataspelsakuten), Jan Svärdhagen (utbildningskonsult), Maria Olsson (Tekniska muséet), Marcelo Milrad (Linnéuniversitetet), Therese Linnér (skolchef Lessebo), Linda Vingren (Region Kronoberg) och regionpolitiker.

14.30 FIKA & UTSTÄLLNING

FRÅN 14.45-16.00 VALBARA FÖRELÄSNINGAR

Skapa en digital helhet – hur gör vi det? (fsk-f) (starttid 14.45)

Kristin Lindbakk och Erika Andersson, förskollärare och föreläsare som driver instagram-kontot ikt.inspiratorer

Vi kan skapa en digital helhet genom arbete med digitala verktyg utifrån ett producentperspektiv. Det är viktigt med ett gemensamt förhållningssätt på de digitala verktygen, att ha ett källkritiskt förhållningssätt och en lärmiljö som en kompletterande pedagog. Hur kan digitala verktyg användas i förskolan för att ge stöd åt barns utveckling och lärande? Hur skapar vi en lärmiljö kopplat till digitala verktyg? Hur kan vi utmana barnen i användandet av digitala verktyg så de får bättre förutsättningar att bli producenter?

Mr Tourette – För Ovanlighetens Skull (alla) (starttid 15.00)

Pelle Sandstrak, Mr Tourette, författare och föredragshållare                    

Så frisk som jag vill bli. Vem vill vara sjukligt normal? Pelle pratar om att bemöta det ovanliga och odla sin egen positiva stördhet. Ett Stand up-föredrag med svart humor och vitt allvar.

Skriva sig till lärande – digitala verktyg som hävstång för lärande (f-3) (starttid 15.00)

Frida Lindell, lärare, Sollentuna kommun

Skriva sig till lärande (STL) är en modell som ökar lärandet och språkutvecklingen genom att kombinera pedagogik och digital teknik. Genom att planera sina lektioner utifrån STL-cirkeln erbjuder man sina elever väl strukturerade lektioner där publicering och återkoppling mellan eleverna är två viktiga delar. Under föreläsningen får du ta del av såväl bakgrund till STL, forskning som genomförts och exempel från undervisningssituationer.

Den digitala drogen (4-vux, sl) (starttid 15.00)

Patrik Wincent, terapeut, coach, författare, föreläsare och grundare till Dataspelsakuten

En föreläsning till dig som vill lära sig mer om digital stress. På rekordkort tid har den smarta telefonen, paddan och den bärbara datorn blivit verktyg i var mans hand. Men parallellt med framväxten av nya digitala lockelser känner sig allt fler snärjda i elektronikens nät. När vi är uppkopplade matas vi med kickar som ger ett dopaminutslag som får oss att känna välbefinnande. Ta makten över dina beteenden och bli mer närvarande i ditt liv! Föreläsningen är informationsrik och ger en tydlig bild på vad digital stress är och hur det ser ut i samhället.

”Är det sant?” Att arbeta med informationssökning, bild och ljug i förskolan (fsk-3) (starttid 15.00)

Katrin Jäverbring, utbildare digitala verktyg i förskolan, Medioteket i Stockholms Stad

Barnens vardag är full av bild, film och information. Hur kan vi som pedagoger rusta våra barn för att hantera detta? Hur letar vi fakta när vi inte längre använder uppslagsböcker? Hur kan vi arbeta med källkritik med hjälp av bild och film redan i förskolan? Katrin kommer bl.a. att visa apparna iMovie och Pic Edu på lärplatta. Har du möjlighet att ha dessa med dig får du ut extra mycket av workshopen men det går även bra att delta i genomgångarna utan.

Hur förblir man relevant i en digital framtid? (sl, 7-vux) (starttid 15.00)

Daniel de Sousa, VD Visma Spcs

En inspirationsföreläsning om vad organisationer och företag behöver förändra för att klara den digitala omställningen.