Att (över)leva med ADHD (Georgios Karpathakis)
Att skapa en tillgänglig skola – inspiration från verkligheten (Elinor Kennerö Tonner)
Värdeskapande lärande (Maria Wiman)
Datalogiskt tänkade och AI (Fredrik Heintz)
Studieteknik/alternativa verktyg i Google Suite for Education (Camilla Jönsson)
10 experiment med Micro:bit (Camilla Hallberg)
Triple Helix- en outnyttjad modell för utveckling av skolans verksamhet (Jannie Jeppesen)
Barnens bästa gäller! i Kronoberg (Erika Lagergren & Gunnel Gustafsson)
Föräldraskapsstöd om barns och ungas användning av digitala medier (Emma Johansson & Anna Ståhl)
Eduklips – utbildningsklipp som introducerar, inspirerar, förklarar och repeterar! (Mia Lund Arnell)
Digital färdighetsträning för bättre matematikresultat (Peter Skog)
Skolverkets stöd för utveckling av digital kompetens (Mats Hansson & Lotta Ramqvist)
Att utforska sin inre och yttre värld (Fredrik Sandström)
Inte bara sladdar! (Klas Meadowson)
Levla läroplanen – Gamification i undervisningen (Frida Monsén)
Programmering – koden för samarbete mellan elever (Sara Malm)
Innovation, digitalisering och behovet av strategisk kompetensutveckling i skolan (Robert Unt)
Digitalare undervisning – tips som får dig att lyckas (Sofie Almström och Anne Öhlander)
Digitala verktyg i undervisningen (Marta Surbevski)
Hur arbetar pedagoger och elever i Sverige med digitalt berättande i Creaza? (David Quist)
Digitalt skapande på skolbiblioteket – Miranda Rydell

Mirandas tutorials:
Nybörjarguide till Tinkercad
Bygg en borg i 3d, del 1 och 2:
https://drive.google.com/open?id=1hZNR0G97wYDL_YJmyTex2dEWGTmhyJvX
https://drive.google.com/open?id=1NoHsJGNqj_0cjz6Hp1yExda7mXooCIIP
Interaktiva berättelser i Twine, del 1 och 2:
https://drive.google.com/open?id=1HCoz98YR-9wG4G6RKRhNJ8GUQ4jv4-Hb
https://drive.google.com/open?id=1MG4_zgVAiqAPLO_1FuO7tDGltCx_xod6