Sidan uppdateras efterhand som vi får in presentationer från dagens föreläsare.

Skolspåret

Hanna Elving och Anna Åkerfeldt - Hur värderar och väljer du digitala lärresurser?
Annika Andersson - Språk, hjärna och inlärning
Mirka Kans - Flippade laborationer - framtidens laborationsundervisning
Italo Masiello och Susanna Nordmark - Utbildningsteknologi
Anders Thoresson - Skolan i en digital omvärld
Ulrika Sultan - Genusperspektiv - hur då?