1. Spela piano på disktrasor!

Koppla in den grå krokodilklämman till Earth och låt den hänga fritt. Koppla de 6 andra krokodilklämmorna till pilarna, Space och Click. Se bilden.

På varje krokodilklämma, utom den grå, ska en disktrasa kopplas in.

Öppna Pianot i Scratch:

Program

Ta tag i den grå krokodilklämman. Vet du varför du ska göra det?

Tryck sedan på de olika tangenterna. Går det att spela ”Blinka lilla stjärna”?

Försök tillsammans förklara vad som händer!

 

2. Gå i labyrinten med hjälp av foliepapper!

Ta bort krokodilklämmorna i Space och Click. Koppla in de 4 återstående krokodilklämmorna på foliepappret. Den grå krokodilklämman ska fortfarande vara kvar på Earth.

Öppna Labyrinten i Scratch:

Program

Du ska styra skalbaggen till den blåa fyrkanten. Hur ska du få den att röra sig?

Försök tillsammans komma underfund med vad som händer.