1. Vilka material leder ström?

Koppla in krokodilklämman till Earth. Koppla in en valfri krokodilklämma på Space. Se bilden.

Koppla den röda sladden mellan datorn och Makey Makey. Tänk på vilken ände som ska kopplas till datorn och vilken som ska kopplas till Makey Makey.

Öppna Labyrinten i Scratch:

Program

Sätt de olika föremålen mellan den grå krokodilklämman och den andra krokodilklämman.

a. Testa om ni har rätt i protokollet!
b. Ta varandra i händerna och bilda kedja. Fungerar den slutna kretsen?

 

2. Spela piano på disktrasor!

Koppla in den grå krokodilklämman till Earth och låt den hänga fritt. Koppla de 6 andra krokodilklämmorna till pilarna, Space och Click. Se bilden.

På varje krokodilklämma, utom den grå, ska en disktrasa kopplas in.

Öppna Pianot i Scratch:

Program

Ta tag i den grå krokodilklämman. Vet du varför du ska göra det?

Tryck sedan på de olika tangenterna. Går det att spela ”Blinka lilla stjärna”?

Försök tillsammans förklara vad som händer!

 

3. Gå i labyrinten med hjälp av foliepapper!

Ta bort krokodilklämmorna i Space och Click. Koppla in de 4 återstående krokodilklämmorna på foliepappret. Den grå krokodilklämman ska fortfarande vara kvar på Earth.

Öppna Labyrinten i Scratch:

Program

Du ska styra skalbaggen till den blåa fyrkanten. Hur ska du få den att röra sig?

Försök tillsammans komma underfund med vad som händer.

 

4. Försök använda Scratch och programmera en sprajt så den kan gå åt vänster, höger, upp och ned.

Använd piltangenterna på datorn först. När det fungerar, koppla in Makey Makey.

Tips!

Använd pusselbitarna i bilden här bredvid. En hel del av pusselbitarna måste användas fler gånger. Tittar ni noga på pusselbitarna finns en liten svart triangel. Om man klickar på den så kan man välja flera alternativ. Det är användbart. I de blå pusselbitarna kan man klicka på siffran och skriva ett annat värde. Också ett bra tips!