Här hittar du förslag på hur du kan hantera fakta och visualisera på ett begripligt sätt i klassrummet. Visualisering av data är högaktuellt. I takt med att möjligheterna att samla data ökar finns också ett ökat behov av att presentera dessa på ett överskådligt sätt.

Tyvärr är det fortfarande relativt få lärare som använder dessa möjligheter så det finns ett stort behov finns av information och kompetensutveckling. Det var för att möta det behovet som AV-Media drev projektet Omvärld med stöd av Internetfonden och tillsammans med Simon Winter, Gapminder Foundation och Katedralskolan. Här hittar du allt material från projektet.

Inlägg från bloggen 2017

Inlägg från bloggen 2016

Inlägg från bloggen 2015