Hej! Vi hoppas att ni har haft en fin sommar och att ni får en bra start på detta läsår! Här kommer terminens första nyhetsbrev. I det kan du läsa om årets Digitala kompetensdag, webbutbildningar som du kan anmäla dig till, regionens studie om psykisk ohälsa bland ungdomar, länslicenser med mera.

Höstens webbinarier

Varmt välkommen att anmäla dig till höstens olika webbinarier! Det är gratis att delta på utbildningarna då de ingår i AV-Medias grunduppdrag i kommunerna. Utbildningarna handlar om våra länslicenser, Googles olika verktyg, digital källkritik mm.

Utbildningarna är en timme långa och det finns även möjlighet att ställa frågor. Vi skickar ut länken till utbildningen ca 30 minuter innan vi börjar. Du ansluter via din dator och kan sitta var du vill. Vi ses på nätet!

Till höger ser du de utbildningar som vi erbjuder.

Digitala kompetensdagen 27 oktober

Årets konferens är helt digital och sänds på webben. Dagen inleds kl 8.30 och avslutas kl 16. Mellan varje föreläsning kommer det att vara aktiviteter i vår webbstudio där föreläsningar diskuteras och frågor besvaras. Vi erbjuder två olika spår - ett förskolespår och ett skolspår. Under dagen har du möjlighet att interagera med föreläsare, utställare och andra besökare.

Augusti Tid Utbildning
11/8 kl 10-11 Distansundervisning med Googles verktyg
25/8 kl 15-16 Distansundervisning med Googles verktyg
27/8 kl 15-16 Kom igång med Google Suite
September Tid Utbildning
3/9 kl 15-16 Google Classroom
8/9 kl 15-16 Matteportal & Svenskaportal
9/9 kl 15-16 Digital källkritik
15/9 kl 15-16 Google Formulär
16/9 kl 15-16 Skolplus F-3
17/9 kl 15-16 BUFI (Barn, unga, föräldrar och Internet)
21/9 kl 15-16 Creaza – introduktion och Mindomo
23/9 kl 15-16 Internetsäkerhet
24/9 kl 15-16 Skolplus 4-6
28/9 kl 15-16 Skolplus förskola
29/9 kl 15-16 Muzzy och Glosboken
Oktober Tid Utbildning
1/10 kl 15-16 Studieteknik
7/10 kl 15-16 Kikora
15/10 kl 15-16 Creaza – fördjupning i Cartoonist

Webinar - digitalt berättande i Kronobergs län

Pedagoger i Kronoberg får här en chans att lära sig NYA Creaza och massvis av tips och inspiration kring hur verktyget används av elever och pedagoger i olika ämnen och åldrar runt om i Sverige kopplat mot digitala målen i Lgr11, Lpfö18 och Lgy11. Creaza är en av AV-Media Kronobergs länslicenser. I Creaza finns:

  • Mindomo - Ett tankekarts- och presentationsverktyg
  • Cartoonist - Skapa tecknade serier, animationer, redigera film & ljud.
  • AudioEditor - Ett ljudredigeringsverktyg för podcasts och newscasts.

26/8 kl 15.15-16.05 – fritids och specialpedagogik
1/9 kl 15.15-16.05 – högstadiet och gymnasiet
2/9 kl 15.15-16.05 – låg- och mellanstadiet

Mer info och anmälan

Muzzy

Så här i terminsstart vill vi påminna om det interaktiva språkläromedlet Muzzy. I engelska passar det för åk 1-6 och i övriga språk (spanska, tyska, franska mm) passar det för åk 6-9. För att använda Muzzy Club loggar du in i vår Mediekatalog där länken finns under fliken Fler. 

Studi.se

I länslicensen Studi.se finns 6 st filmer om Andra världskriget med valbart tal och textning på  svenska, dari, finska, spanska, arabiska, engelska, somaliska och tigrinska. Till flertalet filmer i Studi finns en Quiz i tre nivåer!

Ny regional studie om ungas psykiska ohälsa

Både nationella och regionala kartläggningar visar att psykisk ohälsa ökar bland unga. Men trots betydande forskning finns det fortfarande luckor – nämligen ungas egna röster inom ämnet. Därför har Region Kronoberg genomfört en kvalitativ studie om psykisk ohälsa, ur ungdomars perspektiv. Något som förhoppningsvis kan vägleda vuxna som möter unga i hur de ska närma sig den växande problematiken.

Studien är en fördjupad analys utifrån resultatet från enkätundersökningen ”Barns och ungdomars hälsa och levnadsvanor i Kronoberg län” och bygger på djupintervjuer med gymnasieungdomar i länet. Ta del av resultatet här.

Välkommen att kontakta ingrid.edvardsson@kronoberg.se eller emma.1.johansson@kronoberg.se för frågor och önskemål om presentation av rapporten.