Ny länslicens: Kikora

Vad är Kikora?

Kikora är ett digitalt läromedel i matematik för högstadiet och gymnasiet. Kikoras unika mattemotor ger omedelbar återkoppling genom hela uträkningen, linje för linje, oavsett vilken metod eller lösningstrategi eleven använder. Kikora hjälper elever att identifiera fel i sina uträkningar och hjälper dem vidare. Istället för att bara återkoppla om slutsvaret är rätt eller fel, gör Kikora det möjligt för eleverna att komma längre på egen hand. I Kikora finns uppgifter på rätt nivå för alla.

I Kikora får läraren full kontroll. Skapa elevgrupper och individanpassa undervisningen efter elevernas kunskapsbehov. Alla uppgifter som räknas i Kikora rättas automatiskt och läraren får full översikt över elevernas resultat i rapportsystemet.

Alla uppgifter som räknas i Kikora rättas automatiskt och läraren får full översikt över elevernas resultat i rapportsystemet. Som lärare kan du enkelt ta fram dynamiska översikter på hela din klass eller detaljerad information om enskilda elevers resultat, för att så snabbt och smidigt som möjligt identifiera elevernas kunskapsbehov.

Med Kikora Plus får du tillgång till allt av Kikoras innehåll och funktionalitet. Med 2-Språks modulen kan du använda Kikora till alla elever, oavsett modersmål och kunskapsnivå. Tillgängliga språk är svenska, engelska, norska, danska, arabiska, dari, pashto, somaliska, polska, tigrinja och spanska. Till varje språk finns en ordbok som förklarar de matematiska begrepp uppgiften innehåller som kan vara svåra för elever att förstå. Det finns även fortbildningsvideor för lärare om andra kulturers taluppbyggnader, räkneregler, metoder, uttal av tid och datum samt mycket mer.

Licensen gäller från och med 1 januari 2019 till och med 31 augusti 2020.

Till Kikora

Categories: Nyheter