MIK-templet (Digital kvart)

MIK-templet är ett material för pedagoger och barn i förskolan om medie- och informationskunnighet. Materialet innehåller bildningsfilmer, metodmaterial och en digital saga för att arbeta med medie- och informationskunnighet i förskolan. Den senaste digitala kvarten berättar om materialet.

Till digitalkvart.se

Categories: Nyheter