Mer avancerad användning

CloudBit

Genom att komplettera utrustningen i Little Bits med några avancerade bitar går det att utveckla förståelsen ytterligare. Genom CloudBit kan man koppla sin utrustning så att den dels kommunicerar ut mot Internet och dels kan ta emot information som sedan kan bearbetas.

Läs mer om hur du går tillväga här:
CloudBit
Vad är CloudBit?

Arduino

Arduiono-modulen används för att programmera egna processer. Vill du att en lampa ska blinka på ett visst sätt kan du styra det. Skulle du vilja skapa processer i Scratch-miljön för att styra Little Bits kan du använda Arduino-modulen till det.

Läs mer om hur du går tillväga här:
Arduino

Categories: Okategoriserade