Ett besök hos er kan till exempel innehålla:

  • Hur du och dina elever får tillgång till Mediekatalogen.
  • De olika funktionerna i Mediekatalogen.
  • Till exempel hur du gör egna klipp att spara och dela.
  • Hur du skapar en Samling som du kan dela.
  • Exempel på andra resurser från AV-Media som du kan använda kostnadsfritt, t ex länslicenser och att låna teknik.

För att boka ett kostnadsfritt besök eller få veta mer, kontakta:
eva.mobeck@kronoberg.se