Här är information hur du gör en egen felsökning vid problem i Mediekatalogen.
Kontakta vår support: tel 0470-58 30 96, e-post: avm@kronoberg.se
Vid allmänna fel kommer aktuell information om läget att finnas här.


Gör så här om det inte fungerar att använda strömmande media:

  1. Prova att uppdatera sidan - t ex logga ut och logga in på nytt
  2. Prova en annan webbläsare
  3. Prova en annan dator eller utrustning. Om det fungerar kontaktar du skolans IT-support
  4. Prova en annan plats - t ex ett annat klassrum eller hemifrån.