Välkommen att boka vår Makerbuss under vt 2018!

Turnén är en uppföljning av Tekniska museets förra turné inom ramen för Mot nya höjder 2016. Tanken är att alla låg- och mellanstadieskolor skall få ett besök av bussen under detta läsår.

Vi kommer ut till er skola och ger elever och lärare en introduktion till teknikutveckling programmering i enlighet med de nya anvisningarna i kursplanerna. Vi erbjuder aktiviteter utan kostnad enligt nedan:

Kl 10.00 – 11.30 – Elevlektioner för max 28 elever. Vi arbetar bl a med Little Bits, Scratch, BeeBots och Makey Makey.

Kl 12.30 – 14.00 – Elevlektioner för max 28 elever. Vi arbetar bl a med Little Bits, Scratch, BeeBots och Makey Makey.

Kl 15.00 – 16.30 – Lärarlektion för kollegiet. Vi presenterar vårt arbete med eleverna och ger ett underlag för fortsatt arbete på skolan samt för lärares fortsatta kompetensutveckling. Skolledningens medverkan är önskvärd. Obs! Vi har endast möjlighet att genomföra ett besök per skola. Avsikten är att ge er lärare verktyg för att kunna arbeta med vårt upplägg på egen hand efter vårt besök.

Skolan ansvarar för att följande är klart inför lektionerna:

-Gruppindelning om 2-4 elever i varje grupp

-Storbildsprojektor med internetanslutning och ljud finns på plats. Vi behöver tillgång till trådlöst nät för 8 datorer.

Till bokningen