MIK för mig

MIK för mig

MIK för mig” är ett digitalt utbildningsmaterial i medie- och informationskunnighet (MIK) som vänder sig till skolor, skolbibliotek och folkbibliotek. Syftet med materialet är att utbilda elever och vuxna som finns och agerar i ungas närhet. Till MIK för mig

 

Viralgranskaren

Viralgranskaren

Tidningen Metros satsning för att visa för att avslöja vad som är sant och falskt på internet.

Viralgranskarens varningslista över källor med tvivelaktiga nyheter Till Viralgranskaren

 

Nosa på nätet

Nosa på nätet

”Superundersökarna” är en berättelse som ingår i paketet Nosa på nätet – De första stegen mot ett vaket nätanvändande från Skolverket och Statens medieråd. Avsikten med materialet är att ge dig som arbetar med de äldre förskolebarnen och grundskolans första årskurser stöd att lägga grunden för ett nyfiket och kritiskt förhållningssätt till internet. Till berättelsen finns en lärarhandledning med förslag på samtal, lekar och aktiviteter i anslutning till sagan. Den innehåller också idéer om aktiviteter tillsammans vid datorn, praktiska råd kring internetanvändning till de vuxna samt förslag på hur föräldrar och barn kan arbeta vidare hemma. Materialet har tagits fram inom EU-projektet Det unga Internet. Nosa på nätet Superundersökarna Lärarhandledning nosa-pa-natet-sagoboken

 

Orka plugga

Orka plugga

Serien ”Orka plugga” är en satsning i studieteknik från urskola.se Här ser ni avsnittet ”Förstå kunskapskraven: Om källkritik – resonera om källans trovärdighet och relevans i svenska”.

urskola.se

 

Att jämföra olika källor

Att jämföra olika källor

För mellanstadiet. Mål: Att föra resonemang kring olika källors användbarhet. Tänk på att använda källkritiska ögon när du arbetar med olika källor. Fundera över vem som ligger bakom källan och varför källan har gjorts.

 

Granska bloggar kritiskt

Granska bloggar källkritiskt

För mellanstadiet. Mål: Att jämföra källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt. Här undersöks bloggar med källkritiska ögon. Vem har gjort bloggen och vad är syftet med bloggen?

fil-000-4fil-000-5fil-001-4fil-002

 

Källkritik med Bamse

Källkritik med Bamse

Lektionsförslag med övningar att ladda ner för åk 1-6. Underlag att ladda ner

 

Mediekompass

Mediekompass

Mediekompass är ett hjälpmedel för lärare som vill använda tidningar i undervisningen. Här kan du hitta lektionstips, övningar och nutidstest inom demokrati, källkritik och mediekunskap. Allt innehåll är kopplat till läroplanen. Bakom Mediekompass står flera stora dagstidningar och mediehus som värnar om ett öppet och demokratiskt samhälle. Till Mediekompass

 

Mediekatalogen SLI

Mediekatalogen

I AV-Medias mediekatalog finns faktafilm, dokumentärer och spelfilmer som kan användas för att öka kunskapen om MIK eller som utgångspunkt för diskussioner. Här finns t ex material om propaganda, källkritik och upphovsrätt, reklam, programmering, nätmobbing och sociala medier.

 

Att undersöka en webbplats

Att undersöka en webbplats

För mellanstadiet. Mål: Att söka och värdera information från en källa. Vem ligger bakom webbplatsen och vad är syftet med sidan?

 

Källkritik youtube

Källkritik YouTube

För mellanstadiet. Mål: Att jämföra källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt. Här undersöks filmklipp på YouTube med källkritiska ögon. Vem har gjort klippet och varför?

 

Fria ordets dag

Fria ordets dag

Den 5 september 2016 uppmärksammades ”Fria ordets dag” i Växjö Konserthus. Elever i åk 6 i Växjö kommun var inbjudna och de fick i samverkan med de lokala medierna lära sig mer om källkritik.