Kreativitetens frigörelse eller den moderna syjuntan

Kom så ska vi koda

ScratchEd

Inspiration finns också att hämta på ScratchEd. Där finns bl.a. tips på script att använda i spel.

Code.org är en mycket ambitiös satsning, som delvis översatts till svenska, där det finns bra lektionsmoduler på olika nivåer. Bland annat finns relativt enkla introduktioner med blockprogrammering med figurer från Angry birds och Plants vs Zombies. Den sidan har också möjlighet att visa den javascript-kod som blocken motsvarar, så att det är möjligt att gå över från blockprogrammering till att skriva kod. Det finns också introduktioner till de olika kapitlen av bland andra Bill Gates (Microsoft) och Mark Zuckerberg (Facebook).

Björn Regnell, arbetar med programspråket Scala i utvecklingsmiljön Kojo (som han översatt till svenska). Bra länkar finns här.

Cargo-Bot. En rolig och gratis app för iPad, där man lär sig grundläggande programmering, och även nosar på lite mer avancerade sätt att tänka datoriskt. Enkla instruktioner på engelska. Från mellanstadiet och uppåt.

Simon Winter har skrivit en artikel i Forskning och framsteg om varför det är viktigt för demokratin att elever lär sig om hur datorer fungerar. Den som har frågor får gärna kontakta Simon Winter på Infontology. Simon.winter@infontology.se

Och för den som inte har en dator, eller inte vill ägna sin tid med barnen åt datorer, går det bra med en gympasal, där man lär sig programmera genom att barnen ger de vuxna kommandon i ett begränsat kommandospråk.