Den 9 mars 2017 beslutade regeringen om förtydliganden och förstärkningar i bland annat läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för grundskolan och gymnasieskolan. Syftet är att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Ändringarna rör bland annat rektorers och lärares uppdrag, skolbibliotekets roll och undervisningen i enskilda ämnen. Beslutet kan sammanfattas i följande punkter:

  • att programmering införs som ett tydligt inslag i flera olika ämnen i grundskolan, framförallt i teknik- och matematikämnena.
  • att stärka elevernas källkritiska förmåga
  • att eleverna ska kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik
  • att arbeta med digitala texter, medier och verktyg
  • att använda och förstå digitala system och tjänster
  • att utveckla en förståelse för digitaliseringens påverkan på individ och samhälle

Den första mars genomförde Skolverket ett webbseminarium om arbetet med de föreslagna förändringarna i kursplanerna och hur Skolverkets kommande arbete ser ut. (Här finns länk till Skolverkets presentation).

Material läggs på lärportalen, kommentarmaterial kommer att finnas till kursplanerna och stödmaterial för rektorer utarbetas.