Pedagogisk planering ”Skapa film” för fritids

Syfte

Att utbilda eleverna i modern digital teknik, ge en inblick i hur man gör film samt verka för att eleverna tränar sin samarbetsförmåga, reflektionsförmåga och sin förmåga att ta hjälp av andra för att nå resultat.

Innehåll
Kopplingar till läroplan

  • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Kopplingar till läroplan

  • Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  • Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll, Lgr 11

  • Bildframställning Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  • Redskap för bildframställning. Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  • Läsa och skriva Handstil och att skriva på dator.
  • Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, interaktiva spel och webbtexter.

Genomförande
Ni kommer att arbeta med att göra reklamfilm i iMovie och spela in ett TV-klipp i appen Greenscreen by DoInk.

Här finns info om IMovie: https://docs.google.com/a/avmkr.org/presentation/d/1O1eSCjrdXdt6wDiN6wVcxznJaYwXYcjv31dE3H4avsc/edit?usp=sharing

Presentation om Greenscreen