Tidigare föreläsningar

Vt 2018

Camilla Jönsson & Per Klasson 15/1

Föreläsning ”Anpassa nationella prov”

Camillas presentationPers presentation

Ht 2017

Mats Östling 7/12

Föreläsning ”Att leda digitalisering – den nödvändiga helheten och de viktiga detaljerna”. Föreläsningen genomfördes även på den digitala komptensdagen 2017. → Pdf

Idor Svensson 20/11

Föreläsning ”Att skriva eller läsa – himmel eller helvete?” → Powerpoint från föreläsningen