Vad är Kikora?

Kikora är en länslicens som gäller till och med vt-22. Det är ett digitalt läromedel i matematik för högstadiet, gymnasiet och vuxenutbildningen på rätt nivå för alla! Den unika mattemotorn återkopplar genom hela uträkningen oavsett metod eller lösningsstrategi. Eleven får hjälp att identifiera fel och komma vidare. Inför starten av VT lanserade Kikora nya delen Katapult efter 3 års utveckling. En redaktion bestående av tio lärare, författare och redaktörer har utvecklat en helt ny design, ny funktionalitet, nytt innehåll och ett nytt rapportsystem. I kapitlen finns hela lärandeprocessen med introduktion, färdighetsträning, fördjupning och sluttest. Se en 1 min lång film om de viktigaste nya funktionerna. Läs mer om Kikora Katapult på Kikoras hemsida.

Inloggning

Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Växjö - logga in via Skolon.

Övriga kommuner - inlogg via Google/Microsoft/Skolfederation.

Läs mer om Kikora i informationsblad