Länslicens pilot läsåret 22/23

Under läsåret 22/23 har du (som arbetar i Kronobergs län) möjlighet att prova Kattalo med din klass.

Vad är Kattalo?

Kattalo är en tjänst som lär barn att läsa och skriva, samt ger lärare verktyg att bättre kunna individualisera utbildningen. Kattalo följer barnets utveckling och är designat så att utmaningarna gradvis ökar i takt med individen. Kattalos övningar är utformade baserat på forskning inom tidig språkutveckling och i nära samarbete med experter inom området.

Kattalo är en spelinspirerad upplevelse som skapar engagemang och motivation i syfte att locka barnet att nå nästa kunskapsnivå.​ Tjänsten passar i första hand för förskoleklass och lågstadiet, men även intresserade förskolor kan få prova.

Hur fungerar Kattalo i klassrummet?

Vi besökte Emelie och hennes åk 2 för att se hur de arbetar med verktyget. Se filmen till höger där både Emelie och elever berättar om Kattalo.

Inloggning

Skapa konto genom att följa manualen här. Det är viktigt att du anger din jobbmail (med tydlig koppling till kommun i Kronobergs län) när du skapar kontot. Då ingår du i piloten och har tillgång till Kattalo hela läsåret.

När ditt konto är skapat loggar du (som lärare) fortsättningsvis in via Lärarportalen. Här lägger du upp dina elever. För att eleverna ska kunna logga in skriver du ut de QR-koder som skapas upp till varje konto. Eleverna loggar in via app (både på iPad och Chromebook).

Kattalo på iPad

Appen Kattalo behöver installeras på elevernas iPads. Därefter öppnar de Kattalo-appen och skannar sina personliga QR-koder som du har skapat för att logga in.

Kattalo på Chromebook

Appen Kattalo behöver installeras på elevernas Chromebooks. Därefter öppnar de Kattalo-appen och  skannar sina personliga QR-koder som du har skapat för att logga in.

Kattalo på PC

Inlogg via webbläsaren.

Bli ambassadör i din kommun

Det ska finnas minst en ambassadör för Kattalo i varje kommun. Ambassadörerna har i uppgift att besvara frågor och sprida vidare information till kollegorna. Vill du vara en ambassadör i din kommun? Hör av dig till tina.sundberg@kronoberg.se om du är nyfiken på att veta mer!