Kattalo – pilot läsåret 22/23

Under läsåret 22/23 har du möjlighet att prova Kattalo med din klass. Kattalo är en tjänst som lär barn att läsa och skriva, samt ger lärare verktyg att bättre kunna individualisera utbildningen. Kattalo följer barnets utveckling och är designat så att utmaningarna gradvis ökar i takt med individen.

Läs mer

Categories: Nyheter