"IT-pedagogen på skolan skall inspirera och informera med avseende på IT i skolan."

Vi har två it-pedagogträffar varje termin, då vi träffas för att titta på nya program, resurser och diskutera it-användning i skolan.
Som it-pedagog informerar du dina kollegor på skolan om vad som händer inom it i Växjö kommun och nyheter om program och resurser.

Prata med din skolledare och kontakta därefter AV-Media om du vill vara it-pedagog på din skola!

IT-pedagog träffar vt16

  • Träff 1:  16/2 kl. 08.30-16.00
  • Träff 2 14/4 eller 18/4 kl. 08.30-16.00

Till anmälan http://goo.gl/forms/53J42fazGh

(Se vilka som är anmälda, för ex samåkning - anmälda)

Innehåll 

Vi kommer att fokusera på något som kallas för MIK (=Medie och informationskunnighet)
Det handlar om  hur man navigerar i medielandskapet, källkritik på nätet, juridik på nätet (upphovsrätt med mera) - detta ska vi koppla till hur man kan jobba med det i förskolan för att lite medvetandegöra både personal och barn (och föräldrar?). Vi kommer bland annat att jobba med film och hur man kan "trickfilma" och luras - för att använda det som diskussionsunderlag tillsammans med barnen om allt man ser på "nätet" är sant.