Nedan finns länkar till program som inte fungerar. Uppgiften är att rätta programmet och få det att fungera. Materialet är hämtat från Creative Computing, Brennan, Balch, Chung, Harvard Graduate School of Education.

Dessa övningar är en väg att lära sig att förstå hur Scratch fungerar.

Övningarna är på engelska. Marie Gustafsson Friberger har börjat översätta dessa till svenska.

Debug IT! 1.1

Debug IT! 2.1

Debug IT! 3.1

Debug IT! 4.1

Debug IT! 1.2

Debug IT! 2.2

Debug IT! 3.2

Debug IT! 4.2

Debug IT! 1.3

Debug IT! 2.3

Debug IT! 3.3

Debug IT! 4.3

Debug IT! 1.4

Debug IT! 2.4

Debug IT! 3.4

Debug IT! 4.4

Debug IT! 1.5

Debug IT! 2.5

Debug IT! 3.5

Debug IT! 4.5