Här kommer några exempel på visualisering inom olika områden, relaterat till kursen Samhällskunskap för gymnasiet.

Val 2014

Val 2014

Förtroendet för EU. Grafik med tidsserier, The Telegraph, jan 2014.

Partiernas ståndpunkter. Partisk.nu, intressant initiativ, men ofärdigt.

EU och EMU

EU och EMU

→ Utvecklingen av EUs medlemsländer. (Interaktiv karta, explania.com, t.o.m. 2007)

→ EUs inkomster och utgifter (interaktivt diagram, ec.europa.eu, 2007-2011, uppdelat på kostnadsslag)

Jordbruksstöd från EU. Råa data men inte så mycket visualiseringar.

Globalisering

Globalisering

Narkotikaanvändning (interaktiv global karta, 2012)

Allmänna verktyg

Allmänna verktyg

Gå från tabell till Fusion tables

lägga till diagram i info-rutan i en Fusion table.

 

Ekonomisk politik

Ekonomisk politik

Livslöner för olika yrken. Lönar sig utbildning. (Från SACO, 2013)

Kvinnors löner i procent av mäns, yrke för yrke. (SVT Pejl)

Demokrati och diktatur

Demokrati och diktatur

→ Kvinnlig rösträtt (interaktiv karta, 1892-2013)

Internationella relationer

Internationella relationer

Flyktingströmmar (The refugee project, världskarta + tidslinje 1975-2012 + viktiga händelser i drabbade länder.)

Drönarattacker i Pakistan (tidslinje kopplad till viktiga händelser, 2013)

Borderlands (interaktiv karta med videor och artiklar, om Syrien-kriget, runt Syriens norra gräns. 2013)

Internationell ekonomi

Internationell ekonomi

Global slavery index (interaktiv global karta, 2013, Walk free foundation)

Internationell arbetslöshet (animerad gif, 1991-2017)

Europeisk arbetslöshet. Interaktiv karta från Eurostat