Fas 2, omvärld.

Fas 2 av projektet Omvärld.se löpte under 2013-14. Tillsammans med gymnasielärare på Katedralskolan i Växjö skapades många exempel på visualiseringar inom samhällskunskap och geografi. Vi samlade också på oss många resurser som andra satt ihop.

Internetfonden har finansierat största delen av projektet, och projektparterna har varit AV-Media Kronoberg, Högskolan i Borås, Infontology AB och gymnasielärare i geografi och samhällskunskap vid Katedralskolan i Växjö.

Här kommer några exempel på visualisering inom olika områden.

Kartor

Kartor

Riktigt bra introduktionsfilmer till att lägga data på kartor i Google Mapsengine Lite. Obs att det finns en begränsning på 3 lager, och att importera data med mer än 1000 datapunkter.

Film

Hur flyger man lämpligast från New York till New Delhi? Inte så självklart att det är via norra Sverige, men det är tydligt i den här storcirkeltjänsten.

Till tjänsten

Naturresurser

Naturresurser

Avskogning i Amazonas. Interaktiv karta från Infoamazonia.

Karta

Global avskogning. Väldigt detaljerad karta från Global Forest Watch. Lite oklart dock vad ökning/minskning betyder i kartan.

Karta

Här är en karta till med vad som verkar vara samma data, från University of Maryland. Mycket tydligare!

Karta

Klimat

Klimat

En väldigt snygg vindkarta i realtid.

Vindkarta

Globala CO2-utsläpp. Interaktiv grafik och kartor från Hollands miljöinstitut.

Till sidan

Vad händer om all is smälter? Halvinteraktiv grafik från National geographic.

Till sidan

Platser på kartan

Platser på kartan

Traditionell kunskap — peka ut var länderna ligger. Bra gränssnitt och stimulerande att det är på tid. Finns även för länder i Europa och många andra områden.

You don´t know Africa

Infrastruktur

Infrastruktur

Risker under bilfärden. Fantastisk karta över Melbourne som visar var trafikolyckor har skett.

Karta över trafikolyckor

Befolkning

Befolkning

The world of seven billion. Intressant överblick över befolkningstäthet mot inkomst, från National Geographic 2011. Möjligt att klicka ner till underliggande faktorer.

National Geographic