SISSELA NUTLEY

Distraherad - hjärnan, skärmen och krafterna bakom

När digitala tjänster tävlar om vår tid ställs högre krav än någonsin på hjärnans förmåga att hålla fokus och inte bli distraherad. Hur får vi ut det mesta av digitaliseringens möjligheter och hur kan vi hitta ett förhållningssätt till den egna skärmarna som fungerar i klassrummet och utanför? Det och mycket mer diskuteras i denna forskningsbaserade och lättsmälta föreläsning.

OLE LIDEGRAN

GDPR ur ett skolperspektiv - kan det verkligen vara spännande?

Ett försök att förenkla och förtydliga vad som gäller i skolverksamhet rörande GDPR utan att vi trasslar in oss i juridiska termer. Ole ger tips på vad ni kan göra på er skola för att bättre efterleva kraven.

ULRICA ELISSON

Motiverande arbetssätt och differentierad undervisning (åk 1-6)
Digitaliseringsutvecklare och förstelärare Leksands kommun Ullvi skola

Vad ”triggar” elevernas lust till lärande? Hur kan man genom att ge eleverna nya och olika vägar till lärande utmana eleverna på deras egen nivå, så att de når längre och fler elever får möjlighet att nå målen. Hur kan jag utforma min undervisning och vilka verktyg kan jag använda för att utmana både de starkaste och de svagaste eleverna i min undervisning och synliggöra deras lärande. Det är några av de frågor jag kort ska försöka svara på och även visa exempel på i denna föreläsning.

PERNILLA NILSSON

Att digitalisera skolan - utmaningar och möjligheter för lärare och elever
Professor, Högskolan i Halmstad

I denna föreläsning diskuteras digitaliseringens möjligheter och utmaningar för lärares vardag.

MARIE-HELEN MENMARK

Digitalt skapande på fritids
IT-utvecklare Luleå kommun

På fritids sker mycket skapande i alla möjliga material och på många olika sätt. Så vad kan man göra på fritids med de digitala verktygen? Måste man sluta med det andra. Nej naturligtvis inte. Man bygger på det man gjort tidigare med de digitala verktygen och då når man nya dimensioner. T ex skapa en bok, gör den sen till en film eller gör egna sällskapsspel och 3D-printade pjäserna.

 

Marie-Helen har även delat sin Presentation

OLOF SUNDIN

Källkritikens utmaningar
Professor vid Lunds universitet

Alla talar om källkritik, men vad är det i en alltmer digital värld och hur kan man undervisa om det? I föreläsningen diskuteras källkritik utifrån aktuella exempel från nätet och Olof Sundins forskning.

SADAF SALAVATI

Skolan och digitalisering; en komplex verklighet utifrån ett systemperspektiv.
Lektor, Institutionen för Informatik, Fakulteten för teknik, Linnéuniversitet

Föreläsningen kommer problematisera och illustrera komplexiteten med skolans digitalisering genom ett system perspektiv med rika bilder.

MÅNS JONASSON

Framtiden är ljusare än vi tror! Hur kan vi ge barn en positiv framtidsbild?

Många barn och ungdomar är rädda för framtiden. De oroar sig för klimathotet, för krig och konflikter och mycket annat. Men samtidigt som många av dagens hot är verkliga och kräver vuxnas uppmärksamhet är det viktigt att ge barnen och ungdomarna möjlighet till en positiv framtidsbild. Hur ska nästa generation våga och orka tackla problemen om det känns omöjligt redan från början? Måns Jonasson visar från sin bok "Framtidsboken" hur smart teknik, robotar och mycket annat som redan är på gång kan göra framtiden bättre än vi kanske vågar tro idag.